YAZARLARIMIZ

Ar. Gör. Ozan BAHAR
Yazarın özgeçmişi bulunmamaktadır.
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
TÜRKİYE'DE KONSOLİDE BÜTÇENİN 1990 SONRASI GÖRÜNÜMÜ VE 2004-2004 YILI BÜTÇELERİ'NİN DEĞERLENDİRMESİ
TÜRKİYE'DE 1990 SONRASI KURULAN EKONOMİK VE MALİ KURUMLAR