YAZARLARIMIZ

Araş. Gör. Dr. Mustafa CİN

KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tel: 0535. 6677526
mstfcn@yahoo.com

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
TÜRK SOYLU YABANCILARIN TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜ
YABANCILARIN ÇALIŞMASINA İLİŞKİN TÜRK MEVZUATININ AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATI İLE UYUM SORUNU