YAZARLARIMIZ

Arş. Gör. Metin SARAÇOĞLU
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden araştırma görevlisi olarak görev yapmakta olan Metin Saraçoğlu 1960 Kemah doğumludur.İlk, orta ve yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi'nin anılan fakültesinde görevine başlamıştır.Halen "Kamu Ekonomisi" bağlamında; kamu kesiminin büyümesi, kamu özel sektör dengesi, konusunda doktora tez çalışması yapmaktadır.Ayrıca Karadeniz Ekonomik İşbirliği, Avrupa Birliği, Gümrük Birliği, Kambiyo Rejimi gibi konularda da yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
ÜLKELERİN REFAH DÜZEYİ KARŞILAŞTIRMALARINDA BİR ÖLÇÜT: SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ
BİLİM FELSEFESİNDEKİ GELİŞMELER VE YENİ SAĞ OLGUSU (Lakatos'cu Bir Açıklama)
ÖZELLEŞTİRME, İKTİDAR DÖNÜŞÜMÜ VE DEVLET