YAZARLARIMIZ

Araş. Gör. Mahir TAŞ
1977 yılı Diyarbakır doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Diyarbakır'da tamamladıktan sonra. 1995 yılında Dicle Üniversitesi M.Y.O. Bilgisayarlı Muhasebe bölümünü kazandı ve 1997 yılında bu bölümü derece ile tamamladığı için Muğla Üniversitesi İ.İ.B.F İktisat bölümüne dikey geçiş hakkı kazandı. Bu bölümü de 2000 yılı Haziran ayında üniversite birincisi olarak başarı ile tamamladı. Aynı yıl Muğla Üniversitesi S.B.E İktisat Ana Bilim Dalı'nda master yapmaya başladı ve 2001 yılı Kasım ayında ise enstitü araştırma görevliliği sınavını geçerek halen iktisat bölümünde araştırma görevliliği yapmaktadır.
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA KIYI BANKACILIĞI UYGULAMALARI VE VERGİ CENNETLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
TÜRKİYE'DE KONSOLİDE BÜTÇENİN 1990 SONRASI GÖRÜNÜMÜ VE 2004-2004 YILI BÜTÇELERİ'NİN DEĞERLENDİRMESİ
MENDERES DÖNEMİNİN EKONOMİ POLİTİĞİ VE 1958 İSTİKRAR PROGRAMI
KONSOLİDE BÜTÇE VE TÜRKİYE'DE KONSOLİDE BÜTÇENİN 2000'DEN GÜNÜMÜZE GELİŞİMİ