YAZARLARIMIZ

Kürşat YALÇINER
1966 Koyulhisar doğumlu. 1988 yılında Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl emlak Bankası Genel Müdürlüğünde çalışmaya başladı. 1994 yılında Türkiye'de İşsizlik Sigortasının Finansmanı ve Bir Model Denemesi tes konusu ile Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe-Finansman bilim dalında master derecesi aldı. Halen aynı üniversitede araştırma görevlisi olup, muhasebe finansman Doktora programına devam etmektedir.
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
İŞSİZLİK SİGORTASI VE FİNANSMAN MODELİ