YAZARLARIMIZ

Doç. Dr. İbrahim ARSLAN

Doğum Tarihi: 01 OCAK 1974
Lisans: İKTİSAT
Doktora: İktisat Politikası
Doç. Dr. : Makro İktisat

Yyayımlanan makaleler :
1. Arslan, İbrahim,S., Y., “Serbest Bölgelerin Ekonomik Etkileri: Gaziantep Serbest Bölgesi’nin Etkilerine İlişkin Bir Saha Araştırması”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 89-99 (2007).
2. Bayraktutan, Yusuf, Arslan, İbrahim, “Türkiye’de Döviz Kuru, İthalat ve Enflasyon İlişkisi:Ekonometrik Analiz(1980-2000)”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2), 129-144(2003),
3.Ata, H.Ali, Arslan, İbrahim, “Döviz Kuru ve Dış Ticaret Hacmi İlişkisi:Türkiye Örneği(1980-2000)”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2), 145-163(2003),
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiriler
1. Çeviker, Abdullatif, Arslan, İbrahim, “Dijital Bölünme Kavramına Farklı Bir Yaklaşım”, 5. Knowledge, Economy and Management Congress Kocaeli, Vol. II, 917-928, 2006
2.Yaylalı, Muammer, Akan Yusuf, Arslan, İbrahim, Çevik, Filiz, “Economic Crises In Turkey Under The Consideratıon Of Macro Economic Variables”, Conference On Business Management and economics, Erzurum, 26 January, 2008
3.Akan, Yusuf, Balcı İzgi, Berna, Arslan, İbrahim, Kaynak, Selahattin, “The Effects Of The Foreign Direct Investments On Economic Growth In Turkey(1980-2006)”, Conference On Business Management and economics, Erzurum, 26 January,2008
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Bayraktutan, Yusuf, Arslan, İbrahim, “Güneydoğu Anadolu Bölgesine Yönelik Uygulanan Tarımsal politikalar(Sektörel İstihdam Analizi 1980-2006)”, Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, 12 Kasım 2007,
.

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
TÜRKİYE’DE YABANCI SERMAYENİN SERMAYE BİRİKİMİNE KATKISI : 1980-2005
GLOBALLEŞME SÜRECİNDEKİ FİNANSAL KRİZLERİN ÜLKE EKONOMİLERİNDE YARATTIĞI ETKİLER