YAZARLARIMIZ

Figen AYIKOĞLU
1971 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra 1989 yılında Ankara Anadolu Ticaret Lisesi'nden mezun oldu. 1990 yılında girdiği Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 1994 yılında mezun oldu. Aynı yıl G.Ü.İ.İ.B.F İşletme Bölümü Muhasebe - Finansman Anabilim dalında araştırma görevlisi olarak göreve başladı.

1995 yılında Muhasebe Master programına başlayıp, 1997 yılında "Yabancı Kaynak Maliyetlerinin İşletme Varlıkları Üzerine Etkileri ve Bir Uygulama" konulu tez çalışması ile master programından mezun oldu. Aynı yıl Muhasebe - Finansman doktora programına başlamış olup, halen bu programla ilgili çalışmalarına devam etmektedir.

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
YÜKSEK ENFLASYON DÖNEMLERİNDE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI İLE ÜLKEMİZDE YÜRÜRLÜKTE OLAN ENFLASYON ETKİSİ GİDERMEYE YÖNELİK UYGULAMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI

YÜKSEK ENFLASYON DÖNEMLERİNDE FİNANSAL RAPORLAMA KONULU 2 NO.LU MUHASEBE STANDARDININ GETİRDİKLERİ