YAZARLARIMIZ

Fatih SARIOĞLU
1973 Sivas doğumlu. İlk, orta ve lise tahsilini Sivas'ta yaptı. 1990 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünden 1994 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Teorisi Bilim Dalı Programında Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı (1997). Halen Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Doktora öğrencisidir ve Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Bilimsel Çalışmaları:
1980'den Sonra Türkiye'de İç Borçlanma Politikasında Değişiklikler, İç Borçların Gelişimi ve İç Borç Sorununa Yönelik Çözüm Önerilerinin Değerlendirilmesi, İ.Ü. SBE, Yüksek Lisans Tezi, 1997.
Vergi Sisteminin Bütünselliği ve Artan Oranlılık, (G.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi yayın portföyünde)

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
VERGİ ZİYAI SUÇ VE CEZASININ İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
GELİR VERGİLEMESİ BAKIMINDAN FARKLI BİR MODEL:HOLLANDA GELİR VERGİSİ VE TÜRK GELİR VERGİSİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI