YAZARLARIMIZ

Bora SÜSLÜ
1974 yılında Zonguldak'ta doğdum İlk, orta ve liseyi T.E.D Zonguldak Kolejinde tamamladım. 1993 yılında Muğla Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat bölümüne girdim. 1997 yılında şeref öğrencisi olarak mezun oldum. 1997 yılında Muğla Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü iktisat anabilimdalında yüksek lisansa başladım. 2000 yılında "Faiz teorileri ışığında, 1980 sonrası Türkiye'deki Faiz Politikasının değerlendirilmesi"adlı tezi savunarak mezun oldum. Halen Muğla Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü iktisat anabilimdalında doktora öğrencisiyim. İlgilendiğim alanlar; Para teori ve Politikası, Makro ekonomi, Şu anda üzerinde çalıstığım konular; Ara ve nihai hedefler ve Türkiye Uygulaması ve Türkiye'de Para ilkamesi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisinde "Bankacılık Sektöründe Yoğunlaşma " adlı makale çalışmam bulunmaktadır.

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
İÇ TİCARET HADLERİ KAVRAMI VE TÜRKİYE'DE 1980 SONRASI İÇ TİCARET HADLERİNDEKİ GELİŞMELER
TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRMENİN NEDENLERİ VE UYGULAMALARI