YAZARLARIMIZ

Ahmet SÜNGÜ
1975 yılı Gaziantep doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep'te tamamladı. 1994 yılında Çukurova Üniversitesi, Osmaniye M.Y.O. işletmecilik bölümünü kazandı. 1996 yılında okuldan bölüm üçüncüsü olarak mezun oldu. 1997 yılında Muğla üniversitesi İ.İ.B.F. işletme bölümüne dikey geçiş yaptı ve 2000 yılında mezun oldu. Aynı yıl Muğla Üniversitesinde yüksek lisansa başladı. Halen yüksek lisansa devam ekmektedir.
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
PAZARLAMA KAVRAMI İÇERİSİNDE TUTUNDURMA FONKSİYONU
PAZARLAMA KARMASI YÖNÜNDEN ULUSLARARASI PAZARLAMA STRATEJİLERİ
İŞLETMELERDE LİDERLİK VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ