DOSYA

 

 

 

önceki

yazdır

 

 

DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLARI


       

2005 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR

-Ücretlerde

Binde 6

-Ücretlilerin Vergi İndiriminden Doğan Vergi İadesi

Binde 7,5

-Resmi Daireler verilen makbuz ve ibra senetleri

Binde7,5

-Sözleşmeler,taahhütnameler ve Temliknameler(Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 7,5

-Kira Sözleşmeleri

Binde 1,5

-Kefalet,teminat ve rehin senetleri(Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 7,5

Tahkimname ve Sulhnameler

Binde 4,5

-Fesihnameler

Binde 1,5

-İhale Kararları

Binde 4,5

-Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

18,00 YTL

-Kurumlar Vergisi Beyannamesi

24,00 YTL

-Muhtasar Beyanname

12,00 YTL

-Katma Değer Vergisi Beyannameleri

12,00 YTL

-Diğer Beyannameler(damga) vergisi beyannameleri hariç)

12,00 YTL

-Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler

9,00 YTL

-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri

9,00 YTL

-Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler

24,00 YTL

-Bilançolar

14,00 YTL

-Gelir Tabloları

7,00 YTL

-İşletme Hesabı özeti

7,00 YTL