DOSYA

 

 

 

önceki

yazdır

 

 

SSK PRİMİNE TABİ OLAN VE OLMAYAN ÜCRET ÖDEMELERİ


 

SSK Primine Tabi Olan Ücret Ödemeleri


  1. Asıl ücret (Süreye bağlı, parça başı, götürü, kardan hisse, komisyon, ve sair şekillerde belirlenen ve hizmet karşılığı ödenen ana ücret) 
  2. Hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri için ödenen ücret 
  3. Fazla mesai ücreti
  4. Ek görev ücreti, çalışma ödeneği, hizmet zammı, meslek tazminatı gibi isimler altında iş karşılığı ödenen ücret unsurları (mutad olsun olmasın)
  5. SSK'dan geçici işgöremezlik ödeneği alanlara istirahatte bulundukları süre için işverenler tarafından rızaen veya toplu sözleşme gereği olarak yapılan ödemeler
  6. Yıllık izin ve mazeret izni
  7. İş Kanunu'nda belirtilen yıllık izin kullandırılmamış olması nedeniyle, bu Kanun'a göre ödenen ve kullandırılmayan izin gün sayısına göre hesaplanan izin ücretleri
  8. Her türlü ikramiyeler (temettü ikramileri, yılbaşı, bayram ikramiyesi dahil)
  9. Her türlü primler (temininde güçlük zammı, kıdem zammı, jestiyon, seyahat primi dahil)
  10. Gece zammı ve vardiya primleri
  11. Yol parası (personelin, evinden işe gelip gitmesi için)
  12. Tabii afet yardımı 
  13. Bayram harçlığı 
  14. Sakatlık ve hastalık nedeniyle verilen tazminatlar 
  15. Yıpranma tazminatı 
  16. Kira, giyecek, yakacak vs. yardımı (nakit) 
  17. Askerlik yardımı 
  18. Sünnet yardımı 
  19. Yılbaşı parası 
  20. Belli bir hizmet yılını doldurup işten ayrılanlara (sigortalılığı sona erenlere) ödenen jübile ikramiyesi ve buna benzer sair ödemeler
  21. Huzur hakları
  22. İzin harçlığı 
  23. Makam tazminatı (veya temsil ödeneği) 
  24. Toplu iş sözleşmesi farkları (Farkı oluşturan unsurların niteliğine göre değişir) 
  25. Öğrenim ve dinlenme yardımı 
  26. Seyyar görev tazminatı 
  27. Mali sorumluluk ödeneği 
  28. Özel hizmet tazminatı 
  29. İmza sorumluluğu tazminatı 
  30. Kreş ücreti 
  31. İş riski zammı 

SSK Primine Tabi Olmayan Ücret Ödemeleri  


  1. Personelin toplu halde işe gidip gelmesinin sağlanması (servis) 
  2. Evlenme veya doğum yardımı 
  3. Ölüm yardımı (personelin anası veya babasının eşinin veya çocuğunun ölümüne verilen) 
  4. Çocuk parası 
  5. Aile yardımı 
  6. Sair ayni yardımlar (yiyecek, yemek bedeli)
  7. Harcırahlar 
  8. Kıdem tazminatı 
  9. İhbar tazminatı (Peşin ödenirse) 
  10. Havlu, sabun vs. yardımı (işyerinde kullanmak için) 
  11. Konut tahsisi (ayni) 
  12. İşyerinde yedirilen yemek, yoğurt, meşrubat vs. 
  13. Kasa tazminatları
  14. Ücret avansları 
  15. Toplu iş sözleşmesi farkları (Farkı oluşturan unsurların niteliğine göre değişir) 
  16. Elbise dikiş parası 
  17. 6772 Sayılı Yasa gereğince Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak ödenen ikramiyeler 
  18. Ayakkabı parası.

Mahmut BAŞAR  (MBA)    
SMMM