DOSYA

 

 

 

önceki

yazdır

 

 

BAĞ-KUR KESENEK TUTARLARI  


 

         30/04/2001 Tarih ve 243888 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete 

          Karar Sayısı: 2001/2343
 

            1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi sigortalıların ödeyecekleri primler ile bağlanacak malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının hesabına esas olan gelir tablosunun ve uygulama tarihinin yeniden belirlenmesine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 19/4/2001 tarihli ve 10938 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 50 nci ve geçici 12 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 20/4/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır. 


Süleyman DEMİREL 

CUMHURBAŞKANI 

         Bülent ECEVİT 
            Başbakan 
 

20/4/2001 Tarihli ve 2001/2343 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR           Madde 1- 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalıların ödeyecekleri primler ile bağlanacak aylıkların hesabına esas basamak ve göstergeler 1.4.2001 - 31.3.2002 tarihleri arasında uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

    BASAMAKLAR     GELİR TUTARLARI
        1              112,983,063
        2              120,233,313
        3              127,483,563
        4              134,733,813
        5              141,984,063
        6              150,201,013
        7              158,417,963
        8              166,634,913
        9              174,851,863
       10              183,068,813
       11              191,285,763
       12              199,502,713
       13              228,624,550
       14              255,208,800
       15              281,793,050
       16              308,377,300
       17              334,961,550
       18              361,545,800
       19              388,130,050
       20              414,714,300
       21              441,298,550
       22              467,882,800
       23              494,467,050
       24              521,051,300

           Madde 2- 15/07/1999 tarih ve 99/13140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

           Madde 3- Bu Karar 01/04/2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 4- Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 

 

BSM

AYLIK SİGORTA

 

AYLIK SAĞ.

AYLIK TOPLAM

GİRİŞ KESENEĞİ

BASAMAK FARKI

YÜKSELTME

 

GÖSTERGESİ

PRİMİ

BİLDİRGESİ

PRİM

 

 

 

1

4.545 

7.044.750 

4.226.850 

11.271.600 

8.805.938 

-

-

2

4.845 

7.509.750 

4.505.850 

12.015.600 

9.387.188 

1>2

2.325.000 

3

5.145 

7.974.750 

4.784.850 

12.759.600 

9.968.438 

2>3

2.325.000 

5.445 

8.439.750 

5.063.850 

13.503.600 

10.549.688 

3>4

2.325.000 

5.745 

8.904.750 

5.342.850 

14.247.600 

11.130.938 

4>5

2.325.000 

6.085 

9.431.750 

5.659.050 

15.090.800 

11.789.688 

5>6

2.635.000 

6.425 

9.958.750 

5.975.250 

15.934.000 

12.448.438 

6>7

2.635.000 

6.725 

10.423.750 

6.254.250 

16.678.000 

13.029.688 

7>8

2.325.000 

7.105 

11.012.750 

6.607.650 

17.620.400 

13.765.938 

8>9

2.945.000 

10 

7.445 

11.539.750 

6.923.850 

18.463.600 

14.424.688 

9>10

2.635.000 

11 

7.785 

12.066.750 

7.240.050 

19.306.800 

15.083.438 

10>11

2.635.000 

12 

8.125 

12.593.750 

7.556.250 

20.150.000 

15.742.188 

11>12

2.635.000 

13 

9.380 

14.539.000 

8.723.400 

23.262.400 

 

12>13

9.726.250 

14 

10.480 

16.244.000 

9.746.400 

25.990.400 

 

13>14

8.525.000 

15 

11.580 

17.949.000 

10.769.400 

28.718.400 

 

14>15

8.525.000 

16 

12.680 

19.654.000 

11.792.400 

31.446.400 

 

15>16

8.525.000 

17 

13.780 

21.359.000 

12.815.400 

34.174.400 

 

16>17

8.525.000 

18 

14.880 

23.064.000 

13.838.400 

36.902.400 

 

17>18

8.525.000 

19 

15.980 

24.769.000 

14.861.400 

39.630.400 

 

18>19

8.525.000 

20 

17.080 

26.474.000 

15.884.400 

42.358.400 

 

19>20

8.525.000 

21 

18.180 

28.179.000 

16.907.400 

45.086.400 

 

20>21

8.525.000 

22 

19.280 

29.884.000 

17.930.400 

47.814.400 

 

21>22

8.525.000 

23 

20.380 

31.589.000 

18.953.400 

50.542.400 

 

22>23

8.525.000 

24 

21.480 

33.294.000 

19.976.400 

53.270.400 

 

23>24

8.525.000 

 

Bağ-Kur
1 Temmuz  1998 - 30 Eylül 1998 Tarihleri Arasında  Geçerli Prim ve Kesenek Tutarları

Basamak

Göstergeler

Aylık Sigorta 
Primi

 Aylık Sağlık 
Primi

 Aylık Toplam 
Prim

Giriş 
Keseneği

Basamak 
Yükseltme Farkı

1

4155

5.841.930

3.505.158

9.347.088

7.302.413

-

2

4450

6.256.700 

3.754.020 

10.010.720 

7.820.875 

1>2 

2.073.850

3

4745

6.671.470 

4.002.882 

10.674.352 

8.339.338 

2>3 

2.073.850

4

5040

7.086.240 

4.251.744 

11.337.984 

8.857.800 

3>4 

2.073.850

5

5335

7.501.010 

4.500.606 

12.001.616 

9.376.263 

4>5 

2.073.850

6

5670

7.972.020 

4.783.212 

12.755.232 

9.965.025 

5>6 

2.355.050

7

6005

8.443.030 

5.065.818 

13.508.848 

10.553.788 

6>7 

2.355.050

8

6340

8.914.040 

5.348.424 

14.262.464 

11.142.550 

7>8 

2.355.050

9

6675

9.385.050 

5.631.030 

15.016.080 

11.731.313 

8>9 

2.355.050

10

7010

9.856.060 

5.913.636 

15.769.696 

12.320.075 

9>10 

2.355.050

11

7345

10.327.070 

6.196.242 

16.523.312 

12.908.838 

10>11 

2.355.050

12

7680

10.798.080

6.478.848 

17.276.928 

13.497.600 

11>12 

2.355.050

13

9035

12.703.210 

7.621.926 

20.325.136 

12>13 

9.525.650

14

10125

14.235.750 

8.541.450 

22.777.200 

13>14 

7.662.700

15

11215

15.768.290 

9.460.974 

25.229.264 

14>15 

7.662.700

16

12305

17.300.830 

10.380.498 

27.681.388 

15>16 

7.662.700

17

13395

18.833.370 

11.300.022 

30.133.392 

16>17 

7.662.700

18

14485

20.365.910 

12.219.546 

32.585.456 

17>18 

7.662.700

19

15575

21.898.450 

13.139.070 

35.037.520 

18>19 

7.662.700

20

16675

23.430.990 

14.058.594 

37.489.584 

19>20 

7.662.700

21

17755

24.963.530 

14.978.118 

39.941.648 

20>21 

7.662.700

22

18845

26.496.070 

15.897.642 

42.393.712 

21>22 

7.662.700

23

19935

28.028.610 

16.817.166 

44.845.776 

22>23 

7.662.700

24

21025

29.561.150 

17.736.690 

47.297.840 

23>24 

7.662.700


 

Bağ-Kur
1 Eylül  1998 - 31 Aralık 1998 Tarihleri Arasında  Geçerli Prim ve Kesenek Tutarları

Basamak

Göstergeler

Aylık Sigorta 
Primi

Aylık Sağlık
Primi

Aylık Toplam 
Prim

Giriş Keseneği

Basamak 
Yükseltme Farkı

1

4.250 

6.587.500 

3.952.500 

10.540.000 

8.234.375 

-

-

2

4.545 

7.044.750 

4.226.850 

11.271.600 

8.805.938 

1>2

2.286.250 

3

4.840 

7.502.000 

4.501.200 

12.003.200 

9.377.500 

2>3

2.286.250 

5.135 

7.959.250 

4.775.550 

12.734.800 

9.949.063 

3>4

2.286.250 

5.430 

8.416.500 

5.049.900 

13.466.400 

10.520.625 

4>5

2.286.250 

5.765 

8.935.750 

5.361.450 

14.297.200 

11.169.688 

5>6

2.596.250 

6.100 

9.455.000 

5.673.000 

15.128.000 

11.818.750 

6>7

2.596.250 

6.435 

9.974.250 

5.984.550 

15.958.800 

12.467.813 

7>8

2.596.250 

6.770 

10.493.500 

6.296.100 

16.789.600 

13.116.875 

8>9

2.596.250 

10 

7.105 

11.012.750 

6.607.650 

17.620.400 

13.765.938 

9>10

2.596.250 

11 

7.440 

11.532.000 

6.919.200 

18.451.200 

14.415.000 

10>11

2.596.250 

12 

7.775 

12.051.250 

7.230.750 

19.282.000 

15.064.063 

11>12

2.596.250 

13 

9.095 

14.097.250 

8.458.350 

22.555.600 

-

12>13

10.230.000 

14 

10.185 

15.786.750 

9.472.050 

25.258.800 

-

13>14

8.447.500 

15 

11.275 

17.476.250 

10.485.750 

27.962.000 

-

14>15

8.447.500 

16 

12.365 

19.165.750 

11.499.450 

30.665.200 

-

15>16

8.447.500 

17 

13.455 

20.855.250 

12.513.150 

33.368.400 

-

16>17

8.447.500 

18 

14.545 

22.544.750 

13.526.850 

36.071.600 

-

17>18

8.447.500 

19 

15.635 

24.234.250 

14.540.550 

38.774.800 

-

18>19

8.447.500 

20 

16.725 

25.923.750 

15.554.250 

41.478.000 

-

19>20

8.447.500 

21 

17.815 

27.613.250 

16.567.950 

44.181.200 

-

20>21

8.447.500 

22 

18.905 

29.302.750 

17.581.650 

46.884.400 

-

21>22

8.447.500 

23 

19.995 

30.992.250 

18.595.350 

49.587.600 

-

22>23

8.447.500 

24 

21.085 

32.681.750 

19.609.050 

52.290.800 

-

23>24

8.447.500 


 
 

1 Temmuz  1998 - 30 Eylül 1998 Tarihleri Arasındaki Tablonun Hesaplama Formülleri

Kat Sayı......................................

=

7030

Aylık Sigorta Primi......................

=

Kat Sayı x Gösterge x 0.20

Aylık Sağlık Primi.......................

=

Kat Sayı x Gösterge x 0.12

Basamak Yükseltme Farkı..........

=

Kat Sayı x (Yeni Basamak Göstergesi - Eski Basamak Göstergesi)

Giriş Kesneği..............................

=

Kat Sayı x 0.25


 

1 Eylül  1998 - 31 Aralık 1998 Tarihleri Arasındaki Tablonun Hesaplama Formülleri

Kat Sayı......................................

=

7750

Aylık Sigorta Primi......................

=

Kat Sayı x Gösterge x 0.20

Aylık Sağlık Primi.......................

=

Kat Sayı x Gösterge x 0.12

Basamak Yükseltme Farkı..........

=

Kat Sayı x (Yeni Basamak Göstergesi - Eski Basamak Göstergesi)

Giriş Kesneği..............................

=

Kat Sayı x 0.25