DOSYA
 

önceki

yazdır

 

 

TEKDÜZEN HESAP PLANINA GÖRE ANA HESAP ADLARI VE İNGİLİZCELERİ


1 DÖNEN VARLIKLAR CURRENT ASSETS Aktif
10 MENKUL KIYMETLER AVAILABLE VALUES Aktif
11 MENKUL KIYMETLER   Aktif
12 TİCARİ ALACAKLAR COMMERICIAL DEBITS Aktif
13 DİĞER ALACAKLAR OTHER DEBITS Aktif
14     Aktif
15 STOKLAR STOCKS Aktif
16     Aktif
17 YILLARA YAY.İNŞ.VE ON.MALİYET   Aktif
18 GELECEK AY.AİT.GİDER.VE GEL.TAHAK. INCOME&EXP.TABLES FR NXT MNT HS Aktif
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR OTHER CURRENT ASSETS Aktif
2 DURAN VARLIKLAR IMMOVABLE ASSETS Aktif
20     Aktif
21     Aktif
22 TİCARİ ALACAKLAR LONG DATED COMMERCIAL DEBITS Aktif
23 DİĞER ALACAKLAR OTHER CREDITS Aktif
24 MALİ DURAN VARLIKLAR FINANCIAL STATIC ASSETS Aktif
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR MATERIAL STATIC ASSETS Aktif
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR NON MATERIAL STATIC ASSETS Aktif
27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR PRIVAITE DEPLETABLE ASSETS Aktif
28 GELECEK YILLARA AİT GİD. VE GEL.TAH. EXPENS&IN COMES IN NXT YEARS Aktif
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR OTHER STATIC ASSETS Aktif
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR SHORT DATED FORING SOURCES Pasif
30 MALİ BORÇLAR FINANCIAL DEBITS Pasif
31     Pasif
32 TİCARİ BORÇLAR COMMERCIAL DEBITS Pasif
33 DİĞER BORÇLAR OTHER DEBITS Pasif
34 ALINAN AVANSLAR COLLECTED ADVANCE PAYMENT Pasif
35 YILLARA YAY.İNŞ.ON.VE HAKEDİŞLERİ   Pasif
36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜK ACCRUED TAX&OTHER OBLIGATION Pasif
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI MUTUALS OF DEBITS&EXPENSES Pasif
38 GEL.AYLARA AİT GEL.VE GİD.TAHAKKUK COME&EXPN.DEPENDENS CONCER.NXT Pasif
39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR OTHER SHORT DATED FORING SOURC Pasif
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR LONG DATED FOREIGN SOURCES Pasif
40 MALİ BORÇLAR FINANCIAL DEBITS Pasif
41     Pasif
42 TİCARİ BORÇLAR COMMERCIAL DEBITS Pasif
43 DİĞER BORÇLAR OTHER DEBITS Pasif
44 ALINAN AVANSLAR COLLECTED ADVANCES Pasif
45     Pasif
46     Pasif
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI MUTUAL OF DEBITS&EXPENSES Pasif
48 GEL.YIL.AİT GELİR. VE GİDER. TAHAKKUK. COME&EXPN.DEPEND.CONCERN.NEXT Pasif
49 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR OTHER LONGDATED FOREIGN SOURC Pasif
5 ÖZKAYNAKLAR NET SOURCES Pasif
50 ÖDENMİŞ SERMAYE PAID CAPITAL Pasif
51     Pasif
52 SERMAYE YEDEKLERİ CAPITAL RESERVE Pasif
53     Pasif
54 KAR YEDEKLERİ PROFIT RESERVES Pasif
55     Pasif
56     Pasif
57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI PROFITS CONCERN WITH LAST YEAR Pasif
58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI LOSS CONCERNIN WITH LAST YEARS Pasif
59 DÖNEM NET KARI (ZARARI) PERIOD NET PROFIT/LOSS Pasif
6 GELİR TABLOSU HESAPLARI INCOME GRAPHIC CALCULATIONS Gelir
60 BRÜT SATIŞLAR INCOME GRAPHIC CALCULATIONS Gelir
61 SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) SALES REDUCTIONS Gelir
62 SATIŞLARIN MALİYETİ (-) SALES COSTS D gider
63 FAALİYET GİDERLERİ ACTIVITY EXPENSES D gider
64 DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE KAR OTHER ECTVTY.ORDNRY.COME&EXPNS Gelir
65 DİĞER FAAL.GİDER VE ZARARLARI (-) OTHER ACTIVITY EXPENSES&LOSS D gider
66 FİNANSMAN GİDERLERİ (-) FINANCIAL EXPENSES D gider
67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR EXTRA ORDINARY INCOMES&PROFITS Gelir
68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) EXTRA ORDINARY EXPENSES&LOSSES D gider
69 DÖNEM NET KARI (ZARARI) PERIOD NET PROFIT/LOSS Gelir
7 MALİYET HESAPLARI (7/A) SEÇENEĞİ) COST ACCOUNT D gider
70 MALİYET MUHASEBESİ BA?LANTI HESAPL. COST ACCOUNTING CONNECTIAON ACC, D gider
71 DİREKT İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ DIRECT FIRST MATTEX&MATERIAL D gider
72 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ DIRECT WORKMANSHIP EXPENSES D gider
73 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ GENERAL PRODUCTION EXPENSES D gider
74 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ SERVICE PRODUCTION COST D gider
75 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ INVESTIGATION&DEVELOPMENT EXP. D gider
76 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ MARKETING SALES&DISTRIBUTION D gider
77 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ GENERAL MANAGEMENT EXPENSES D gider
78 FİNANSMAN GİDERLERİ FINANCIAL EXPENSES D gider
79 GİDER ÇEŞİTLERİ (7/B) SEÇENEĞİ) KIND OF EXPENSES D gider
8 DİĞERLERİ OTHERS Nazım
80     Nazım
81     Nazım
82     Nazım
83     Nazım
84     Nazım
85     Nazım
86     Nazım
87     Nazım
88     Nazım
89     Nazım
9 NAZIM HESAPLARI   Nazım
90     Nazım
91     Nazım
92     Nazım
93     Nazım
94     Nazım
95     Nazım
96     Nazım
97     Nazım
98     Nazım
99     Nazım