DOSYA
 

önceki

yazdır

 

 

ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI HAKINDA GENELGE


SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sigorta Primleri Takip ve Tahsilat D. Bşk.lığı

SAYI                            : 631784 ANKARA
KONU                          : Asgari İşçilik Ücreti Oranları Hk.
GENELGE                    : 16-192 Ek
TARİH                         : 03/09/1999

            Bilindiği üzere, 1.1.1994 tarihinden itibaren başlatılmış olan asgari işçilik uygulamasındaesas alınmak üzere zaman zaman yayınlanmış olan genelgelerimizle çeşitli işlere ait asgari işçilik nispetleri Sigorta Müdürlüklerimize duyurulmuştur.

            Genelge sayısınınvegenelgelerde nispeti tespit edilen iş sayısının artması karşısında, uygulamalarda kolaylık sağlaması açısından mevcut genelgelerde nispeti tespit edilmiş olan işlerle yeniden işçilik nispeti tespit edilmiş olan işlere ait oranlar bu genelgede alfabatik olarak sıralanmıştır.

            Bundan böyle, asgari işçilik nispeti uygulamasında bu genelge eki listede bulunan oranlar esas alınarak işlem yapılacağından, 7.7.1994 tarihli, 16-86 Ek, 31.10.1996 tarihli, 16-133 Ek, 16.1.1998 tarihli, 16-154 Ek ve 16.11.1998 tarihli, 16-175 Ek sayılı genelgeler ekinde yayınlanmış olan nispetler uygulanmayacaktır.

            Diğer taraftan, ihale makamınca akreditif bedeli ödenmek veya ihale bedeli dışında malzeme verilmek suretiyle yaptırılan işlerde, genelge eki listelerde bulunan asgari işçilik oranları dikkate alınmayarak, bu gibi işlerin asgari işçilik nispetlerinin ilgili belgelerle birlikte Genel Müdürlüğümüzden sorulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini, gereğinin buna göre yapılmasını rica ederiz.

                            Genel Müdür Yrd.                 Genel Müdür

            Ek: 1 – Çeşitli işlere ait işçilik nispetleri listesi

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARININ ASGARİ İŞÇİLİK ÜCRETİ ORANLARINI GÖSTERİR LİSTE

İş Kolu
İşçilik Ücreti Oranı %
1
(Ağaçlı) telefon direklerinin bakımı ve emprenyesi
15
2
Açık ve kapalı alanlarının ilaçlanması
25
3
Açık yüzme havuzu inşaatı (Seramik kaplamalı)
10
4
Açık yüzme havuzu izolasyonu ve filtrasyonu tesisatı inşaatı
10
5
Adi kaldırım döşeme işleri
28
6
Ag – Og Elektrik tesisi bakımı, onarımı ve ağaç direklerin emprenyesi
9
7
Agrega kurutucu (dreyer) yapımı ve yerine montajı
30
8
Ağaç budama işi
45
9
Ağaç dikimi
40
10
Ağaç kesimi (Çalı ve çırpının temizliği) ve yükleme ile nakliyesi
15
11
Ağaçtan Kozalak Toplama (fidan üretim çalışmalarında)
40
12
Ahşap palet imalı
10
13
Ahşap ve polyester su soğutma kuleleri inşaatı
 
a) SKA – 6 ve SKA – 33 model kulelerde
6
b) SKC – 5 ve SKC – 20 model kulelerde
5
14
Akaryakıt boru hattı hasarlarının orarımı
15
15
Akaryakıt boru hattı inşaatı
7
16
Akaryakıt depolama tankları tesisi
9
17
Akaryakıt pompa istasyonu inşaatı
9
18
Akaryakıt tankları katodik koruma tesisi
9
19
Alçak gerilim (AG) ve orta gerilim (OG) elektrik şebekelerinin tesis ve tevsii işleri
5
20
Alkol tankı ve sundurma yapımı
9
21
Alt temel malzeme temin ve yola nakli
4
22
Alt yapı galeri inşaatı
12
23
Alüminyum camekan ve asma tavan yapımı
12
24
Alüminyum pencere doğrama yapılması
16
25
Ameliyathane inşaatı işi
7
26
Amfi – tiyatro çevre düzenlenmesi
8
27
Anten direğinin boyanması (Verici istasyonu)
12
28
Antik köprü onarımı ve restorasyonu (mermer kaplamalı)
40
29
Apron betonu ve derz dolgu onarımı
4
30
Arazi Hazırlığı (Fidan üretim çalışmalarında)
6
31
Arazi sulaması
40
32
Arıtma kollektörlerinin temizliği
25
33
Asansör revizyonu
12
34
Asansör tesisatı
7
35
Asfalt – beton yol bakım – onarım işi
 
a) Makinalı
10
b) Makinasız
20
36
Asfalt kaplama işleri
4
37
Asfalt mıcırı temini ve nakli (hazırlanması dahil)
11
38
Asfalt plenti alt yapı inşaatı (betonlama)
8
39
Asfalt plentinin ısıtma sisteminin buharlı sistemden kızgın yağlı sisteme dönüştürülmesi ile anılan kazanın yapımı ve montajı
18
 

40

Asfalt tesisleri ve plenti için paket tip kızgın yağ kazanı yapımı ve montajı
15
41
Asma fan galerisi betonlaması, aspiratör binası inşaatı ve saha tanzimi
9
42
Aşı çalışması (Fidan üretim çalışmalarında)
20
43
Atık su kanalı ıslahı inşaatı
10
44
Atıksu arıtma tesisi işi
7
45
Ayçiçeği boşaltılması
 
a)Makinalı
10
b)Makinasız
35
46
Bakım (İşçi ile) (Fidan üretim çalışmalarında)
30
47
Bakım (Makinalı) (Fidan üretim çalışmalarında)
6
48
Bakır cevheri üretimi ve nakli
7
49
Baks inşaatı
10
50
Baks temizlenmesi
50
51
Balık yavru üretim tesisi inşaatı
10
52
Balıkçı barınağı mendirek onarımı inşaatı
8
53
Banka binasının tadilatı ve dekorasyonu
10
54
Baraj geçici pompa istasyonu inşaatı
5
55
Baraj onarımı
 
a)Makinalı
9
b)Makinasız
15
56
Barajlar ve Hidro Elektrik Santrallar
4
57
Beton bordür imalı
5
58
Beton büz imalatı
5
59
Beton kaldırım inşaatı
7
60
Beton kaplama işleri (yol)
6
61
Bina doğrama ve sıva işleri
15
62
Bina içinde yangın şebeke hattı (Elektrik) kullanma suyu inş.
10
63
Bina inşaatı
 
a)Yığma veya betonarme karkas (geleneksel)
9
b)Yarı prefabrik (% 50’ye kadar)
7
c)Tam prefabrik (% 50’den fazla)
6
64
Bina kapı ve pencere korkuluklarının yapımı
10
65
Bina Onarımları
 
Kalorifer tesisatı onarım işleri
10
Elektrik tesisatı onarım işleri
12
Sıhhi tesisatı onarım işleri
12
Havalandırma ve klima tesisatı onarımı işleri
13
Müşterek tesisat onarımı işleri
12
Çeşitli bina onarımı işleri
15
66
Bina yıkımı
20
67
Binalarda marley değişimi
15
68
Binaların doğalgaza dönüşümü
 
 
a)Daire kombili
8
 
b)Apartman kazanlı
10
69
Binanın boya, badana ve onarımı
15
70
Binanın dış cephesine mastik yapılması
14
71
Binanın dış cephesinin mermer mineralit ile kaplanması
16
72
Binanın dış cephesinin tadilatı
16
73
Binaya topraklama ve paratöner takılması
10
74
Biyolojik arıtma tesisi
9
75
Bordür, banket, tretuvar ve asfalt temizliği (Makinalı)
10
76
Bordür-tretuvar ve müteferrik yol inşaatı (üçü birlikte)
9
77
Boya ve badana işleri (Bina)
18
78
Buhar santrali (Komple)
10
79
Buharlı kazan onarımı
12
80
Cadde ve sokakların baca ve ızgara kapaklarının yükseltilmesi
15
81
Cam sera inşaatı
9
82
Cami minaresi inşaatı
 
a)malzemeli betonarme
10
b)Malzemeli yontma taş
20
83
Cami onarımı
20
84
Cevher arama ve çıkarma işi (Makinalı)
5
85
Çamaşır ve bulaşık yıkama işleri
20
86
Çarşı onarım işi
12
87
Çatı onarımı
15
88
Çatı yenileme inşaatı
15
89
Çatıların alüminyum ile kaplanması işi
9
90
Çatının, çatı ve iniş oluklarının temizliği (Makinasız)
35
91
Çelik borulu sulama kanalının onarımı
12
92
Çelik çatı onarımı
15
93
Çelik Konstrüksiyon bina hangar, fabrika vb.
9
94
Çelik silo boyanması
 
a)Makinalı
16
b)Makinasız
30
95
Çeşitli saç, kaporta, kaynak ve pres imali
10
96
Çevre duvarının harpuştasının mozaik kullanılarak onarımı (Yapımı)
14
97
Çevre düzenlenmesi ve aydınlatılması
20
98
Çevre nöbetçi kuleleri onarımı
10
99
Çıkan malzemenin işverene verilmesi koşuluyla fabrikanın yıkımı ve sökümü
23
100
Çimento değirmeni boyun yataklarının yağlanması
30
101
Çimento fabrikalarında paketleme işi (çimentoların torbalanması ve silolara doldurulması ile istiflenmesi (Makinasız)
35
102
Çimento fabrikalarının soğutma kulesine elektro filtre vantilatörü takılması ile baca tesisi işi 
10
103
Çimento fabrikalarının soğutma ve kovalı bantlarının bakımı
30
104
Çimento silosunun tavan ve iç yan cıdar temziliği
35
105
Çocuk parkı düzenlenmesi
15
106
Çok katlı otopark kalıp – beton işi
16
107
Çöp toplama (Makinasız) ve nakliye
30
108
Dekorasyon işleri
11
109
Demiryolu alt geçit ve çevre yolları kavşak düzenleme işi
10
110
Demiryolu alt yapı inşaatı
6
111
Demiryolu, travers ve ray ferşi
8
112
Deniz tahkimatı inşaatı
8
113
Denizaltı akü şarj sistemleri inşaatı
8
114
Denizaltı iskelesi inşaatı
6
115
Dere onarımı (sel hasarları)
 
a)Makinalı
8
b)Makinasız
20
116
Dere temizliği
 
a)Makinalı
8
b)Makinasız
20
117
Dolgu savak inşaatı
 
a)Makinalı
6
b)Makinasız
9
118
Dolu hendeklerin ve tıkalı sanat yapılarının temizlenmesi
35
119
Döner fırının tuğlalarının sökülmesi ve örülmesi
35
120
Direnaj kanalı inşaatı
10
121
Drenaj ve Kurutma işleri
6
122
Duvarlar inşaatı
 
a)Kargir – taşduvar
18
b)Beton – betonarme
9
123
Duvar üzerine demir korkuluk yapılması
12
124
E.N. Hattında boşa çıkan direk ve tellerin demontajı, istiflenmesi ile nakliyesi
 
a)Makinalı
8
b)Makinasız
20
125
Eğitim ve dinlenme tesisi inşaatı
9
126
Ekim (İşçi ile) (Fidan üretim çalışmalarında)
40
127
Ekim (Makinalı) (Fidan üretim çalışmalarında)
25
128
El ile ot çapalanması ve biçilmesi
35
129
El ve komprosör ile kazı yapılması işi
25
130
Elektrik ana besleme hatlarının onarımı
10
131
Elektrik ana dağıtım panolarının tadilatı
12
132
Elektrik ana dağıtım ve kompanzasyon panolarının yapımı
10
133
Elektrik enerji temini işi (Enerji nakli hattı) TRP. (Trafo İstasyonu) AGŞ (Alçak gerilimli elektrik şebekesi)
8
134
Elektrik motoru ve blover montajı
10
135
Elektrik sisteminin enterkonekte sisteme bağlanması işi
6
136
Elektrik Tesisatı (Bina) 
10
137
Elektroliz hücresinin komple refrakter örümü işi
13
138
Elektro pompaj tesisatı inşaatı
5
139
Elevatör ve benzeri sistem ile tahmil tahliye işleri
8
140
Endeks okuma işi
30
141
Endüstri Tesisleri İnşaatı
 
B.A. Silolar inşaatı
8
B.A. Soğutma kuleler ve bacalar inşaatı
10
Teknolojik montajlar
13
142
Enerji Nakil Hattı Direk İmal ve Montajı (Tel çekimi yok)
 
Beton direk (direk imalı fabrikasyon)
5
Kaynaklı demir direk
8
Galvanizli, civatalı, demir (çelik) direk (Direk imali fabrikasyon)
5
143
Enerji Nakil Hattı Tel Çekimi İşi
6
144
Esanjör dairesinin onarımı
10
145
Eskavatör ile kömür karıştırma ve kırma işleri (Makinada)
3
146
Eski eser görünümlü bina inşaatı
25
147
Et ve süt endegre tesisi inşaatı ve montajı
9
148
Fabrika binaları inşaatı
8
a)Tam prefabrik fabrika bina inşaatı
6
b)Yarı prefabrik fabrika bina inşaatı 
7
149
Elektrik kuvvet tabloları imal ve montajı
4
150
Fabrika elektrik kuvvet tesisat inşaatı
4
151
Fidan dikimi ve dikenli tel çekimi 
9
152
Fidanlık bakımı işi
45
153
Fileli servis peçetesi yapımı
20
154
Fırın inşaatı (Ateş tuğlası ve harç kullanılarak)
20
155
Fıskiyeli havuz inşaatı
15
156
Fosseptik ve rögar onarımı
25
157
Fotosel kapı yapımı
9
158
Futbol sahasının çimlendirilmesi işi
10
159
Futbol sahasının çimlendirilmesi ve dolgu tribün inşaatı
15
160
Galvanizli direk imali, montajı ve tel çekimi işi
8
161
Gemi onarımı (kaynak ve elektrik işleriyle boyama, raspalama ve çapaklama işleri)
15
162
Gemilerin temizliği işi
20
163
Göletler 
4
164
Gözetleme kulesi
10
165
Granit döşeme kaplama işi
15
166
Grodoni teras yapımı
40
167
Haddahanelerin bakımı ve onarımı (Makinalı ve Malzemeli)
12
168
Hait onarımı (elektronik data kayıt sisteminin geliştirilmesi)
6
169
Halı saha ve sosyal tesisi yapımı
10
170
Halı sahaya halı döşenmesi (Malzemeli)
12
171
Halı spor sahası yapımı (inşaatı)
10
172
Ham petrol boru hattı ve atık su sistemi inşaatı
8
173
Hamam onarımı
15
174
Hammaliye işi (tahmil – tahliye – işçilik ağırlıklı)
40
175
Hangar kapısı ve apron kaplama işi
6
176
Harita alımı işleri
14
177
Hasarlı oto korkuluklarının tamiri ve yollara montajı
9
178
Hastane oksijen ve elektrik tesisatı işi
10
179
Hava alanı havuz rehabilitasyon işi (Apron rehabilitasyonu)
4
180
Hava alanı pat sahalarınınonarımı
7
181
Hava meydanları inşatı
7
182
Hava radar ikmal inşaatı
7
183
Hava üssü kaplamalı sahaların onarımı ve ana pistte grooving işleri
4
184
Hava üssü taksi yolu banket restorasyonu inşaatı
5
185
Havaalanı kule inşaatı
 
a)Radar ve haberleşme sistemi dahil
5
b)Radar ve haberleşme sistemi hariç
9
186
Havai hat demontaj işi
15
187
Havai hat toplanması
 
a)Makinalı
6
b)İnsan gücü
20
188
Havalandırma ve Klima Tesisatı (Bina)
8
189
Hayvan barınaklarının onarımı
15
190
Helozonik engel telinin montajı (tel çekimi) (tel iradeye ait)
25
191
Hertürlü steblize işleri (hazırlama, nakli, figüre, serme, sıkıştırma)
4
192
Hertürlü yapı restorasyon işleri (cami, minare, türbe, çeşme vb)
25
193
Hidro Mekanik Teçhizat İmalat ve Montajı (Kapak, Cebri Boru vb)
12
194
Hidrofor sistemi ile su deposu inşaatı ve ana dağıtım borularının değişimi 
12
195
Hizmet binası ile çevre temizliği (makinasız)
35
196
Islak hacimler onarımı
15
197
İçme suyu abone bağlantısı
15
198
İçme suyu borularının onarımı
12
199
İçme suyu elektrik tesisi işi
6
200
İçme suyu inşaatı
6
201
İçme suyu kaçak tespit çalışmaları
12
202
İçme suyu katodik koruma tesisi işi
6
203
İçme suyu toplama odasında kaptaj, drenaj ve tesisat montajı işi
9
204
İçmesuyu – Arıtma tesisi inşaatı
15
205
İglodipi cephanelik inşaatı
7
206
İhata ve istinat duvarları inşaatı
 
a)Kalgir 
18
b)Beton ve betonarme
9
207
İlave usturmaca inşaatı
5
208
İplik ve elyaf ünitesine boru ve makine montajı
13
209 
İskele onarımı
7
210
İstinat duvarı onarımı
 
a)Kalgir
18
b)Beton ve betonarme
9
211 
İşçi Gücü ile Canlandırma Kesimi Yapılması (Ağaçlandırma ve Erozyon kontrolü çalışmalarından)
30
212
İşçi Gücü ile Tekne Tipi ve Akıtıcı Teras Yapılması (Ağaçlandırma ve Erozyon kontrolü çalışmalarından)
40
213
Jeotermal su üretim ve taşıma hattı
7
214 
Jeotermal su üretimi jeotermal ısıtma ve su soğutma sistemi inşaatı
15
215
Kale onarımı
25
216
Kalorifer kazanlarının fuel – oil sisteme dönüştürülmesi
10
217
Kalorifer tesisatı (Bina)
7
218
Kalorifer tesislerinin bakımı, onarımı ve işletilmesi
30
219
Kalorifer yakımı (işin sözleşmesinde çalışacak işçi sayısı belirlenmemiş ise)
40
220
Kanalizasyon inşaatı
8
221
Kanalizasyon onarımı
30
222
Kanalizasyon temizliği (Makinasız)
35
223
Kanalizasyon ve fosseptik tesisi inşaatları
8
224
Kanalizasyon ve rögarların bakımı ve onarımı
20
225
Kapalı garaj inşaatı
9
226
Kapalı spor salonu inşaatı
9
227
Karayolunun kışlık bakımı ve temizliği
15
228
Katı atıkların düzenli depolama alanı inşaatı (Makinalı)
8
229
Kavşaklarda havuz yapılması
15
230
Kaya dolgu işi
6
231
Kazandairesi tesisatı ve brülör onarımı işi
10
232
Kesici ölçü kabini montajı
6
233
Keson kuyu açılması işleri
30
234
Kompanzasyon tesisatı işleri
3
235
Kömür istihsali (Makinalı)
3
236
Kömürlerin kırılması, elenmesi, istiflenmesi, taşınması
13
237
Köprü inşaatları
 
a)Betonarme köprü
9
b)Çelik köprü
10
c)Kargir köprü
18
238
Köprü korkuluklarının yıkanması Temizliği (Makinasız)
30
239
Lambrilerin bakımı ve onarımı
15
240
Liman mendirek onarım inşaatı
15
241
Limanlar ve Barınaklar inşaatı
6
242
Mahalle ana artellerinin vakumlu süpürge ile süpürülmesi (Makinalı)
10
243
Mahalle meydanı düzenelem çeşme inşaatı
8
244
Mahalle ve sokakların temzilenmesi ve çöplerin toplanması ile nakliyesi (Makinalı)
20
245
Makinalı kazı ve dekapaj işleri
3
246
Merdiven basamaklarının karo ile kaplanması
15
247
Mevcut bina yangın merdiveninin yeniden yapılması ve merdivene açılan yerlere kutu profillerle kapı ve pencere yapılması 
12
248
Mezar inşaatı
9
249
Misafirhane tesisi işleri (Dekorasyon)
10
250
Müşavirlik ve proje hizmetleri
26
251
Müşterek Tesisat (Bina)
8
252
Nakliye işleri
4
253
Nehir Islahı ve Taşkından Koruma İnşaatları
6
254
Ocaktan Dolomit veya kuvarsit temini
6
255
Ocaktan taş çıkarma, işyerine nakli ve işyerinde makinasız kırılması
21
256
Ocaktan taş çıkarma, makine ile kırılması ve işyerinne nakli
11
257
Odun yükleme, boşaltma ve nakliyesi
8
258
Organize sanayi bölgeai veya toplu konut alt yapı inşaatı
15
259
Orman erozyon kontrölü inşaatı
35
260
Orman içi ağaçlandırma (işin bar bölümü makinalı)
10
261
Orman sahasının fidan dikimine elverişli hale getirilmesi (Diri örtü temizliği,yangın ve emniyet yolu ile toprak işleme işleri-makinalı)
6
262
Orman ürünlerinin depoda istifi (Makinalı)
10
263
Ot alma, Çapa SürgünKontrolü Bakım İşi (Ağaçlandırma ve Erozyon kontrolü çalışmalarında)
30
264
Ot biçilmesi (Makinalı)
10
265
Ot Ekimi, Tohum Ekimi (Ağaçlandırma ve Erozyon kontrolü çalışmalarında)
25
266
Ot ve sap balyalama işi
10
267
Oto korkuluk montajı
7
268
Otobüs durağı inşaatı
12
269
Otomatik kapı montajı
10
270
Otopark yapılması
12
271
Öğrenci sıra yapımı işi
15
272
Ön arıtma tesisi
9
273
Ön cephelerde bina çelik makaslarının boyanması (İthal boya ile)
7
274
Paratoner inşaatı
7
275
Park alt yapı inşaatı
15
276
Park havuzu inşaatı ve çevre düzenlenmesi
18
277
Park ve bahçenin düzenlenmesi ve bakımı
25
278
Park yapımı
15
279
Parke kaldırım döşeme işleri
18
280
Parkların bitkisellerinin ve tesisatlarının bakımı ve onarımı
30
281
Pazar yeri tadilat işi
7
282
Plastik imalat ve ısı yalıtımlı panel ile cephe kaplama işi
12
283
Plexgias yemek masası üstü yapımı ve montajı
10
284
Portatif tribün inşaatı
10
285
PTT. Radyoling Pion İnşaatı
10
286
Rafineri su hatlarının bakım ve onarımı
12
287
Rafineri tankının gövde saçlarının değiştirilmesi ile kumlama ve boyanması işi (Malzeme dahil)
15
288
Rafineri ve petrokimya tesisleri
9
289
Rafinerideki asit ve kostik sahalarının anti asit malzeme ile kaplanması
12
290
Rafinerinin kuvvet santralinin eski kazanlarının sökümü işi
23
291
Refüj aydınlatma direklerinin (beton) değişimi 6
 
292
Refüj bordürü dizilmesi ve refüj toprağının nakli ile düzeltilmesi işi
9
293
Refüj inşaatı
7
294
Regülatörler
12
295
Renk değişimli süs havuzları inşaatı
8
296
Renkli özell kilit taş yapımı işi
25
297
Repikaj (Fidan üretim çalışmalarında)
30
298
Restaurant kafeterya inşaatı
9
299
Rıhtım inşaatı ile dolgu işleri
7
300
Sabit asfalt tankları, boru yapımı ve bunların izolasyonu işleri
10
 
 
 
 
301
Sac bacalarının temizliği (yatay boruların sökülmesi, temzilenmesi, yağ ve ziftlerin yakılması ile yerine montajı)
30
302
Saha tanzimi ve betonlama işleri
8
303
Sahil kollektör temizliği ve onarımı
30
304
Sahil yolu bölgesinin anroşman inşaatı
8
305
Saman balyalama işi
15
306
Sanat yapıları (menfez, geçitler, istinat duvarı, tahkimat vb)
9
307
Selevir sulamasının bakımı ve onarımı
 
a)Makinalı
10
b)İnsan gücü ile
20
308
Seramik dekorlama işi
 
a)Fabrikasyon seramik kullanılırsa
10
b)Sanatsal seramik kullanılırsa
25
309
Sert PVC profil ve ısıcam takılması
10
310
Sifonlar
12
311
Sıhhi tesisat (Bina)
9
312
Silis (Döküm) kumunun temini ve nakli
8
313
Sinyalizasyon tesisi işleri
7
314
Soğuk Hava Deposu İnşaatı
7
315
Söküm ve Ambalajlama (İşçilik+Makinalı) (Fidan üretim çalışmalarında)
25
316
Söküm ve Ambalajlama (Makinalı) (Fidan üretim çalışmalarında)
15
317
Spor tesisi inşaatı
25
318
Su arıtma tesislerinin tadilatı
10
319
Su borulu paket tipi buhar kazanının onarım işi
15
320
Su borusu (PVC boru ile) döşenmesi inşaatı
6
321
Su deposunun bakımı ve onarımı
12
322
Su isale hattı inşaatı
6
323
Su kulesi onarımı
15
324
Su soğutma kulesi imlatı ve montajı
6
325
Su sondaj ve enjeksiyon işleri
6
326
Su tankı imalatı
11
327
Su tasfiye tesisi ve su deposu inşaatları
11
328
Su yolunun temizlenmesi (insan gücü ile)50
50
329
Sulama şebekesi ve regülatör inşaatı (klasik sistem makinalı)
12
330
Sulama Tesisi veya Kanalı İnşaatları
 
a)Klasik sistem
12
b)Borulu sistem
10
c)Kanalet sistemi
9
d)Sprinker sistem
9
331
Suni çim saha inşaatı
10
332
Sur onarımı, restorasyonu ile çevre düzenlenmesi
25
333
Süperfosfat fabrikası NPK-1 tesisi ilave elek imal ve montajı
10
334
Şehir elektrik Tesisatı İnşaatı (köy, kasaba dahil)
 
a)Beton direkli (direk imali fabrikasyon)
6
b)Kaynaklı demir direkli
8
335
Şehir havagazı tesisatı inşaatı
10
336
Şehiriçi ankesör kabini yapımı
12
337
Şehiriçi doğalgaz boru hattı inşaatı (%50’ye kadar malzemeli)
10
338
Tahmil tahliye işleri (karada ve limanda)
 
a)İnsan gücü ile makinasız
40
b)Makinalı
7
339
Tank boyama ve temizleme işi
10
340
Taş bordür imali
40
341
Taş kırma işleri
 
a)Makinalı
6
b)Makinasız
40
342
Taş ocaklarında galeri açılması (Makinalı)
8
343
Teknolojik kalıplı ve hazır betonlu prefabrik elemanlı su arıtma tesisi pompa istasyonları ve yaklaşım yolları inşaatı
6
344
Tel örgü işleri (kafes tel vb)
9
345
Telefon santral binalarının elektrik ve çevre topraklama işi
10
346
Telekominikasyon tesisi işleri
5
347
Televizyon kulesi inşaatı
9
348
Temel kazık işleri (fore, B.A.Çakma, çelik)
6
349
Teniskortu sahası yapımı
10
350
Terma, plastik boya ile yol çizimi ve soğuk yol çizgi boyasının silinmesi,
 
a)Malzeme ve makine dahil
6
b)Malzeme ve makine hariç
25
351
Termik santralin kazan dairesinin yenilenmesi (revizyonu)
10
352
Termik santralinin kömür kanallarının onarımı
8
353
Termik Santraller İnşaatı
 
a)Komple İnşaat
8
b)Elektro Mekanik Techizat Montajı
10
c)Kömür Hazırlama ve kül atmaTesisleri
8
354
Terzilik işleri
20
355
Tohum çıkarma (fidan üretim çalışmalarında)
25
356
Tonos yapımı işi
10
357
Toprak yüzeyli antreman sahası inşaatı
12
358
Tören alanının (zemin) mermerle kaplanması
10
359
Trafik işaret levhaları için taşıyıcı ünite (portik) direk yapılması ve montajı
 
a)Makinalı
5
b)Makinasız
14
360
Trafo Merkezleri Montajı
 
a)Bina tipi
6
b)Direk tipi
8
c)Şalt tesisi
7
361
Tretuvar onarımı
14
362
Tribün ikmal inşaatı (betonarme)
12
363
Tuz yığın yeri ıslahı
15
364
Tünel içine seramik kaplama işi
 
a)Malzemesiz
30
b)Malzemeli
10
365
Tünel kalıp sistemi ile yapılan bina inşaatı
7
366
Tüneller ve Metrolar
 
a)10 m2 küçük alanlar
9
b)10 m2 büyük alanlar
5
367
Tüp ve kap doldurma (fidan üretim çalışmalarında)
25
368
Tütün yükleme, nakli ve boşaltılması işi (Yükleme insan gücü ile)
2
369
TV. Binası ve stüdyo inşaatı
8
370
Uzay sistemli çelik çatı inşaatı
15
371
Ürün silosunun iç yüzeyinin kumlanması ve boyanması
15
372
Varyant yol inşaatı
5
373
Yağmur oluklarının onarımı
15
374
Yağmurlama sistemi ile hububat sulaması
9
375
Yağmursuyu baksı deplase hattı inşaatı
10
376
Yalıtım (izolasyon) işleri
12
377
Yangın alarm tesisinin yenilenmesi
10
378
Yangın havuzu inşaatı
9
379
Yanık orman sahasının örtü temizliği
20
380
Yapıların restorasyonu
25
381
Yaya ulaşım bölge düzenleme işi
14
382
Yemek (tabldot) işleri
20
383
Yemekhane tanzimi işi
15 
384
Yer üstü geniş hat demiryolu sinyalizasyon sistemi
7
385
Yeraltı Kablosu Döşeme İnşaatı (Elektrik, telefon vb)
 
a)Makinalı
3
b)Elle (Makara)
6
386
Yeşil alanların bakımı ve gübrelenmesi
12
387
Yol aydınlatması işi
10
388
Yol bakımı, onarımı ve müteferrik işler
7
389
Yol çevre (istinat) duvarı inşaatı, Aydınlatma ve dolgu işleri
12
390
Yol çevresi yeşil alanlarının düzenlenmesi
25
391
Yol inşaatı
4
392
Yol şebeke planı
25
393
Yol tamiratı
7
394
Yol, yağmursuyu, istinat duvarı, asfalt veyaya kaldırımı düzenleme inşaatı
12
395
Yolcu gemisi tatlı su tanklarının boyanması
15
396
Yollara asfalt yama işleri
 
a)Malzemeli
7
b)Malzemesiz
15
397
Yollara ızgara yapılması, asfalt dökülmesi ile tretuvar ve düzenleme inşaatı
9
398
Yollara kardireklerinin dikimi
 
a)Makinalı
5
b)Makinasız
20
399
Yüksek Gerilimli Enerji Nakil Hattı İnşaatı (Komple)
 
a)Beton direkli (Direk imali fabrikasyon)
6
b)Kaynaklı demir direkli
8
c)Galvanizli civatalı (demir) çelik direkli (Direk imali fabrikasyon)
7
400
Yüzme havuzu bakım ve onarımı
10