YIL: 5

SAYI: 56

AĞUSTOS 2002

 

 

önceki

yazdır

 

Dr. Çağlar ÖZDEMİR
Arif BOZBIYIK
Prof. Dr. İ. Hamit HANCI

 

 


KİMYASAL SİLAHLAR: ETKİLERİ, KORUNMA YOLLARI, YASAL DÜZENLEMELER


Kimyasal Harp Ajanları Birleşmiş Milletler’in 1969 yılında yayınlamış olduğu bir raporda “insanlar , hayvanlar ve bitkiler üzerine doğrudan toksik etkileri nedeni ile kullanılan her türlü katı , sıvı , gaz halindeki kimyasal maddeler” şeklinde tanımlanmıştır. 1993 yılında imzalanan Kimyasal silahlar konvansiyonu ise ; kimyasal silah olarak tipleri ve miktarları uygun olan ve bunları elde etmek için kullanılan kimyasallar , bu kimyasalları kullanmak için gerekli cihaz ve mühimmatlar ve bunların kullanımına yönelik özel olarak tasarlanmış her türlü teçhizatı kimyasal silah olarak tanımlamıştır.

            Kimyasal silahlar farklı şekillerde sınıflandırılabilmekle beraber genel olarak;

            1)Sinir Gazları
            a-Sarin ( GB)
            b-Tabun ( GA)
            c-Soman (GD)
            d-Metilfosfafonotioik asit (VX)

            2)Yakıcı Gazlar
            a-Sülfür Mustard (HD)
            b-Nitrojen Mustard (HN) (hardal gazları)
            c-Levisit ( L)
            d-Fosgen oksim(CX)

            3) Akciğer İrritanları
            a-Fosgen (CG)
            b-Difosgen (DP)
            c-Klorin (CL)
            d-Klorpikrin (PS)

            4)Kan Zehirleri
            a-Siyanoejen Klorür
            b-Hidrojen siyanür

            5)Kapasite Bozucular
            a-psikomimetikler(3-Quinuclidinil benzilat,LSD)
            b-Toksinler
            c-Göz Yaşartıcı Gazlar
            i)kloroasetofenon (CN)
            ii)orto-klorobenilidin-malononitril (CS)
            iii)dibenz (b,f)-1,4-oxazepine (CR)

            6)Bitki Öldürücü Ajanlar, olarak sınıflandırılabilir.

            Kimyasal silahlar 1. Dünya Savaşında kimyasal maddelerin toksik özelliklerini kullanarak düşman üzerinde fiziki ve fizyolojik etkiler oluşturmak amacıyla gaz (aerosol veya buhar) halinde etkin bir şekilde kullanılmış ve kayda değer kayıplar verilmesine neden olmuştur. Savaş esnasında Almanlar klorin dolu kutuları esen rüzgara doğru atmak suretiyle yayılmasını sağlayarak basit bir yol uygulamıştır. Bundan kısa bir süre sonra Fransızlar fosgeni top mermileri içerisinde kullanmışlardır. 1917 Temmuz’da Almanlar ilk defa hardal mühimmatı ile birlikte koruyucu maskeleri de etkisiz hale getirerek kusmaya neden olan katı partiküllü difenil klorasil kullanmaya çalışmıştır. Sinir gazları ise 1930’larda Almanlar tarafından bulunup 2.Dünya savaşı esnasında geliştirilmiştir. 1936’da Alman kimyacı Gerhard Schrader mevcut haşere öldürücüleri inceleyerek tabun’u iki yıl sonra da daha toksik olan sarin’i bulmuştur. 2. Dünya Savaşı boyunca İtalyanlar, Macarlar, Japonlar, Fransızlar, İngilizler, Ruslar, Amerikalılar ve Almanlar hardal, fosgen ve benzer ajanları geliştirmeye devam etmişler ancak kullanmamışlardır.

            Sarin buharlaşabilme ve genleşme özelliği sebebiyle kolay solunabilen bir ajan olarak dikkati çekmiştir. ABD, sarin’in özelliklerinden istifade için özel bombalar, roketler, sprey tankları ve füzeler dizayn etmiştir. Bu silahların tasarımında yüksek patlayıcı silahlar tekniği kullanılmasına rağmen, bu teknik sarin’in yüklenmesine imkan verecek şekilde modifiye edilmiştir. Fransızlar, İngilizler ve Kanadalılar GB sarin testleri için üretim maksatlı küçük çaplı tesisler kurmuşlardır. ABD ve Sovyetler tam kapasiteli Soman’ı (GD) da üretmişlerdir.

            1950’lerin sonlarına doğru İngiliz bilim adamları farklı bir kategoride değerlendirilen V ajanlarını keşfetmişlerdir. Bu ajana karşı gaz maskelerinin yeterli koruma sağlayamaması dikkat çekicidir. İngiliz ve ABD farklı üretim yöntemleri ile VX ajanlarını üretmişlerdir.

            1960’lar, öldürücü olmayan toplumsal olay kontrol ajanlarının gelişmesine sahne olmuştur. Bu maddelerden özellikle CS ölüme sebep olmadan mukus membranlarında yüksek tahriş yaratan bir ajandır. CS ve benzeri maddelerin kullanımından maksat, kalıcı bir zarar vermeden geçici olarak insanların yaşam standartlarını düşürmektir. CS ilk olarak İngiltere’de geliştirilmiş ve kullanılmış daha sonra kısa zamanda ABD’de ve birçok ülkede benimsenmiş, üretilmiş ve kullanılmıştır. 1.ve 2. Dünya Savaşları arasında ise; İtalya tarafından Etiopya’da, Japonya tarafından Mançurya ve Çin’de kullanılmıştır.

            Japon Aum Shinrikyo tarafından yapılan terörist eyleme kadar bütün kimyasal silahlar esas olarak ülkeler tarafından taktik silahlar olarak kullanılmıştır. Bu husus I. Dünya Savaşı’ndaki kilitlenmeyi çözmek için olduğu kadar, 1979-1988 arasındaki İran-Irak Savaşı’nda Irak’ın İran’ın insan dalgalarından oluşan taarruzlarını durdurmak için kullanımında da açıkça görülmektedir. Tipik olarak, ülkeler kimyasal silahlarını korumasız, güçsüz hedeflere yönlendirmişler, kendileriyle eşit şekilde silahlanmış güçlere karşın kullanmamışlardır. Bu nedenle misilleme korkusundan dolayı kimyasal silahların karşılıklı caydırıcı etkisi olduğu konusunda bir görüş birliği vardır. Buna rağmen, geçen on yıllarda, hemen hemen her çatışmada kimyasal silahların kullanıldığına ve bunların çoğunun klinik olarak veya fiziki delillerle somut olarak belirlenemediğine dair iddialar mevcuttur.

            Gelişen kimyasal silah teknolojisinin bugün vardığı noktada silahların kullanılmadan hemen önce veya kullanım sırasında iki farklı kimyasal maddenin karışması esasına dayanan ikili (binary) kimyasal silahlar üretilmiştir. Prensip olarak; iki parçalı silah konsepti, öldürücü ve dengesiz bileşimler uzun süreli depolamaya uygun değilse kullanılır.

            Saf Sinir Ajanları renksiz ve hareketli sıvılardır. Oda sıcaklılığında kısmi uçucu özellikleri vardır. Sürekliliklerini ve etkilerini artırmak amacıyla bazı maddelerle yoğunlaştırılmaları durumlarında ise sarımtırak-kahverengi sıvılar olarak karşımıza çıkarlar. Bazılarının ise hafif meyve kokuları olabilir. Maruz kalma yoluna göre belirtiler değişiklik gösterir. Buhar alımını takiben solunum sistemi belirtileri ortaya çıkarken, bulaşmış bir gıdanın ağız yoluyla alımını takiben sindirim sistemi belirtileri önce görülür. Solunum yolu ile alımı takiben göğüste sıkışma hissi ilk belirtidir. Akciğerler tarafından hızlı bir şekilde emilen kimyasal ajan 1 dakikadan kısa bir zaman süresi içerisinde yaygın sistemik bulgular görülmesine yol açabilir. Maruz kalınan doz ile ilişkili olarak gözde yanma,ağrı, burun akıntısı, anksiyete, huzursuzluk, emosyonel labilite , tremor, baş ağrısı, konsantrasyon güçlüğü, hafıza bozukluğu, apati, depresyon, kas seğirmeleri, kramplar görülebilir. Daha yüksek dozlarda ise kardiyovasküler sistem belirtileri hakimdir, generalize kas seğirmeleri, zorlu, yüzeyel solunum, bronşial sekresyonlarda artma, generalize konvulsiyon, konuşma bozukluğu, reflekslerin kaybı, koma ve ölüm görülebilir. Pin-point pupil (iğne ucu göz bebeği), açıklanamayan nazal sekresyon, göğüste sıkışma hissi, hızlı gelişen nikotinik, muskarinik ve santral sistemi belirtileri kimyasal ajana maruz kalınmış olma ihtimalini akla getirmelidir.

            Mustardlar fiziksel özelliklerinden dolayı soğuğa ve ısı değişiklerine dirençlidirler. Yakıcı ajanlara maruz kalınması ile belirtilerin ortaya çıkması arasında 2-24 saat arasında değişen bir latent peryod vardır ki dekontaminasyon ve tedavi için geç kalınmış olabilir. Alınan doz çok yüksek ise kurban genellikle 48 saat içerisinde akciğer ödemi, bronş sekresyonlarının oluşturduğu tıkaçlara bağlı mekanik asfiksi veya bozulmuş immun yanıtın kolaylaştırdığı fırsatçı enfeksiyonlarla.ölür. Yakıcı ajanlara karşı korunma tam koruyucu giysiler ile başarılabilir

            Akciğer irritanları içerisindeki en tehlikeli ajan fosgendir. Normal hava ve iklim koşularında 8.2 ° C ‘ de kaynar. Buharının dansitesi havadan 3.4 kat daha fazla olduğundan özellikle çukurlarda ve düşük seviyeli bölgelerde uzun zaman etkisini kaybetmeden kalabilir. Düşük konsantrasyonlarda yeni biçilmiş saman kokusuna benzer bir kokusu vardır. Kimyasal Silahlar içerisindeki üstün özelliği yüksek dozlarda masif akciğer ödemine sebep olarak bir kaç saat içerisinde ölüme sebep olmasıdır. Diğer kimyasal ajanların meydana getirdiği solunum yolu belirtilerine benzer etkiler göstermekle beraber bu belirtilerin prognostik bir değeri yoktur. Çünkü olgu belirtilerin görülmediği latent peryodu takiben ani gelişen masif akciğer tablosu ile karşımıza çıkabilir.

            Yakıcı ajanlar sıklıkla askeri kayıp oluşturmak, karşı birlikleri koruyucu ekipmanlar kullanmak zorunda bırakarak hareket kabiliyetlerini azaltmak amacıyla kullanılırlar.

            Klasik Kimyasal Ajanlar, yasal ticari kullanımı mevcut kimyasal maddeler kullanılarak kolayca imal edilebilir, Mesela yakıcı gazların üretimi basit kimyasal işlemlerle başarılabilirken sinir gazlarının üretimi pek çok komplike işlemi gerektirmektedir. Hatta bu üretim aşamalarının bir kısmında katı ısı denetim kurallarının uygulanma zorunluluğu vardır. Toksik maddelerin saklanması da bir takım sorunlar doğurabilir,bu nedenle ürünlerin bozulmasını engellemek için özel ekipmanlara gereksinim duyulur.

            Kimyasal Silahlara karşı korunma, dört ana köşe taşı üzerine kuruludur;

            Fiziksel Korunma:Vücut korunması, solunum sistemi korunması,

            Medikal Tedavi: Pre-medikasyon, tedavi,

            Algılama: Alarm, monitörizasyon, doğrulama, tanımlama,

            Temizleme: Bireysel ve araçlar ile temizlenme.

            Sivil savunma birimlerinde ve çevrede çalışan sivil savunma personellerinin askeri personel için hazırlanmış önlemleri alması gerekmektedir. Sivil halkın barınaklara ya da barınaklardan taşınması sırasında alınması gereken önlemler acil çözülmesi gereken problemlerdir. Bu da, sivil halkın kullanımına uygun dizayn edilmiş basit koruyucu maskelerin üretilmesi zorunluluğunun bir göstergesidir. Bir kimyasal saldırı sırasında solunum yolları aerosol ve gazlara karşı, vücut ise sıvı ve katı partiküllere karşı korunmalıdır. Çocuklarda maske yerine hem solunum organlarını hem de vücudu koruyan özel ceketler kullanılması sıvı kimyasal ajanlar için daha uygundur. 12 aylıktan küçük bebekler koruyucu örtüler kullanılarak korunabilir. Sivil halkın kimyasal silahların etkinliğinin sınırlandırıldığı sığınaklara yönlendirilmesi alınabilecek en önemli ortak önlemdir. Büyük yerleşim merkezlerinde erken uyarı sistemleri geliştirilmeli, kimyasal saldırı sırasında halk sirenlerle ve radyolar aracılığı ile uyarılmalı, alınması gereken kişisel önlemler konusunda bilgilendirilmelidir. Sivil savunma uzmanları tüm aşamalarda aktif rol oynayarak koordinasyonu sağlamalıdır.

            15 tonluk bir kimyasal silahın 60 km.² lik bir alandaki halkın yüzde ellisini öldürebileceği belirtilmektedir.

            Kimyasal Silahlar için potansiyel hedefler; askeri hedefler, hava alanları ve limanlar, kritik altyapı tesisleri (akaryakıt, enerji merkezleri, su arıtma tesisleri gibi) , büyük nüfus yoğunluğunun bulunduğu merkezler olarak sıralanabilir.

            Uluslararası Yasal Düzenlemeler:Kimyasal silahların tarihsel gelişim süreci içerisinde kimyasal silahları üreten, zaman zaman kullanan devletler bir taraftan da Kitle İmha Silahlarını (KİS) sınırlamaya yönelik çok taraflı silah kontrol rejimlerini yürürlüğe sokmuştur. 1 Bunlar;

            1925 tarihli Cenova Protokolü,

            1968 Nükleer Silahsızlanma Anlaşması (Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT),

            1972 Biyolojik Silahlar Konvansiyonu (BWC-Biological Weapons Convention),

            1987 Füze Teknolojileri Kontrol Rejimi (MTCR-Missle Technology Control Regime),

            1993 Kimyasal Silahlar Konvansiyonu (CWC- Chemical Weapon Convention) ‘dur.

            Cenova protokolü ile savaşta kimyasal harp maddelerinin kullanılması yasaklanmıştır. Gerçi ABD de dahil olmak üzere pek çok ülke sadece ilk kullanan ülke olmayacakları,ancak kendilerine karşı kimyasal silah kullanıldığı takdirde aynı cinsten misilleme yapma hakkını saklı tuttuklarını belirterek çekince koymuşlardır. ABD 1975 yılına kadar bu protokolü onaylamamıştır.

            Dünya Tabipler Birliği 1990 yılında, 42. oturumunda Kimyasal ve Biyolojik Silahlar Konulu Bildirgeyi kabul etmiş , Tokyo bildirgesiyle de sağlık hizmeti vermesi beklenen hekimlerin , kimyasal ve biyolojik silahların araştırılmasına katılmasını , kişisel ve bilimsel bilgilerini bu silahların keşfi ve üretiminde kullanmalarının etik olmadığını bildirmiştir.

KAYNAKLAR:

1.      Gert G. Harigel Carnigie Emdowment- Introduction to Chemical and Biological Weapons: Use in Warfare, Impact On Society and Environment, 3

2.      CDISS “The Devil’ s Brews II. Weapons of Mass Destruction and International Security”, Bailrigg Memorandum17, Published by CDISS, 2001

3.      Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction (BTWC), 10 April 1972.

4.      http://www.opcw.nl/chemhaz/equip.htm

5.      http://www.opcw.nl/chemhaz/protect.htm

6.      http://www.opcw.nl/chemhaz/nerve.htm

7.      http://www.opcw.nl/chemhaz/mustard.htm

8.      http://www.opcw.nl/chemhaz/psycho.htm

9.      http://www.opcw.nl/cwcdoc.htm , The Chemical Weapons Convention,

10.    http://www.opcw.nl/chemhaz/decon.htm

11.    http://Fas.org/nuke/intro/cw/intro.htm