YIL: 3
SAYI: 25
OCAK 2000
 

HELSİNKİ KARARI VE AB YOLUNDA YÖNTEM
Talat SARAL
YATIRIMCILARIN HİSSE SENEDİ FİYATLARINI DEĞERLENDİRMELERİ SÜRECİNDE ENFLASYONA AYARLANMIŞ FİNANSAL TABLOLAR TARİHİ MALİYETLİ FİNANSAL TABLOLARDAN DAHA YARARLI BİR BİLGİ SAĞLIYOR MU?: AMERİKA VE İNGİLTERE DENEYİMİ
Yrd. Doç. Dr. Gökhan ÖZER