YIL: 1
SAYI: 1
OCAK 1998
 

önceki

yazdır

 
 

Mahmut BAŞAR

 
BAŞLARKEN  
           Ülkelerin gelişmişlik sınıflaması, bir çok değişik yol ve yöntemlere göre yapılmaktadır. Bu yol ve yöntemler Gayrisafi Milli Hasıla, İhracat Miktarı, Teknoloji Üretimi, Enerji Üretimi, Okur Yazarlık Oranı, Demokratikleşme, vs. gibi kıstaslar konulmaktadır. Tarihi perspektif incelendiğinde Devletlerin doğuşu, zirveye çıkmaları ve çöküşleri hep değişik yöntemler açısından tartışılmaktadır.   

           Devletlerin yönetiminde toplumsal uzlaşmanın yükseldiği dönemlerde halkın refahı yükselmekte, tersinde ise çöküşler başlamaktadır. Toplumsal uzlaşmayı sağlayan en önemli unsurlar da Bilgi Birikiminin yüksekliği ve bunun sonucunda hazırlanan Anayasa ve yasaların çok  sağlıklı hazırlanmasıdır. Uzlaşmacı Anayasa ve Yasaların hazırlanması ise yasa koyucuların toplumla bütünleşerek, bütün kesimlerin konsessüslerinin sağlanması ile mümkün olmaktadır.  

           İnsan dünyada yaşayan en kıymetli bir varlıktır. Ülkelerin doğal kaynakları bilinçsizce tüketilerek, en gelişmiş ülkeler bile geri kalmışlığa doğru  yönelmektedir Doğal kaynakların tamamı insanın refahının yükseltilmesine harcanmalıdır. Ancak bu harcama yapılırken bugün yaşayanların değil, gelecek nesilleri de düşünülmelidir. Kızılderili ata sözü ile "VARLILARIMIZ BİZE ATALARIMIZDAN KALAN MİRAS DEĞİL TORUNLARIMIZDAN ALINAN EMANETTİR."  

           Ülkemiz, bir çok uluslara beşiklik ettikten sonra Atatürk'ün önderliğinde yeniden organize edilerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmuştur. Tarih boyunca gelen bir çok ulus büyüklerimiz gibi Atatürk'te bilime ve ilime önem verilmesini, geleceğin gençlikte bulunduğunu, bununda eğitimden geçtiğini işaret etmişlerdir.  

           Ülkemizde bir çok basılı ve görsel yayın bulunmaktadır. Basılı yayınlar binbir emekle hazırlanmakta ve çok az insanın kullanımından sonra ya kütüphane köşelerinde tozlanmakta veya imha edilerek yok edilmektedir. Kütüphane kullanımları belirli formalitelere tabi bulunduğundan çoğu zaman yeterli bilgi birikimi sağlanamamaktadır. Aynı zamanda dünyada en kıt olan ağaçlar basılı yayınlara hazırlanmak üzere katledilmektedir. Görsel yayınlar ise görüldükten sonra unutulmaktadır.  

           Dünya'da yeni bir çağ başlamıştır. Bu çağ iletişim ve bilgi çağıdır. Bilgisayarlar artık her evde; bir buzdolabı, çamaşır makinası, televizyon gibi zaruri ihtiyaç aletlerinden biri olmuştur. Hatta bu aletlerin en kıymetlisidir.  
  

           Bu dergi çıkarken;   
           a)Bilgiye çok süratli ulaşmayı,  
           b)Mevzuatımızın daha büyük kesimler tarafından incelenmesini,  
           c)Yasalar arası çelişkileri asgari seviyeye indirmeyi,   
           d)Vatandaşlar arası ihtilafları asgari seviyeye indirmeye araç olmayı,  
           e)Kanun Koyucuların toplumsal konsessüsleri sağlayarak yasa çıkartmalarına yardımcı olmayı,  
           f)Özellikle bilgisayar ortamında yayınlanarak, kağıt, kütüphane  ve dolap kullanımını azaltmayı, doğayı korumayı  amaçlamaktadır.  

           Mevzuat Dergisi  kendi alanında uzmanlaşmış, bilim adamları ve uygulamacıların görüş ve düşüncelerine açık bulunmaktadır.  

           Dergimizin Ülkemize ve Dünya'ya hayırlı olmasını diler, okurlarımızın tenkit ve katkıları ile büyüyeceğine inanarak saygılarımızı sunarız. 

    Mahmut BAŞAR  (MBA) 
    SMMM