YAZARLARIMIZ

Av. Z. Beydağ TIRAŞ
Av.Z.Beydağ TIRAŞ
Isparta 1967 doğumlu. 1985 yılında İzmir Bornova Anadolu Lisesi Almanca Bölümünden, 199o yılında Dokuzeylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1991 yılından beri İzmir Barosuna bağlı serbest avukatlık yapmakta. İzmir BArosu KAdın ve Çocuk HAkları Komisyonu, CMUK Komisyonu , İZmir Barosu İnsan HAkları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezi DAimi Çalışma Grubu Üyesi.

1996-1998 yıllarında Çocuk Platformu sekreterya üyesi olarak görev aldı. Atatürkçü Düşünce Derneği İzmir Şubesi, Türükiye Trafik Güvenliği VAkfı, Türkiye çÇocuklara Yeniden Özgürlük VAkfı üyesi. Çocuk Suçluluğu, Çocuk Hakları ve İnsan Hakları konusunda eğitim faaliyetlerine katılıyor.

Yayınları
Hancı İH, Makarç S, Tıraş ZB, Demirci A, Öztürk A, Keleş H, Tamar M. Acil Durumlarda ve Yasa Karşısında Çocuk. İzmir Sivil Toplum Örgütleri Çocuk Hakları Çalışma Günleri Raporu. 11 sayfa, İzmir Tabip Odası - Sosyal Hizmetler İzmir İl Müdürlüğü - İzmir Barosu - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Ege Tıp Fakültesi - Ege Edebiyat Fakültesi - Ege Hemşirelik Yüksek Okulu - Milli Eğitim İzmir İl Müdürlüğü - Dokuzeylülş Tıp Fakültesi -Dokuzeylül Eğitim Fakültesi - Dokuzeylül Hemşirelik Yüksek Okulu- Sivil Toplum Örgütleri 12-13 Nisan 1998 9 Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Buca- İZMİR

-Tıraş ZB, Hancı İH. Ateşli Silahlar, Patlayıcılar ve Balistik Konusunda Yasal Düzenlemeler . II. Adli Bilimler Sempozyumu: BALİSTİK (4-5 Nisan 1997, İzmir Tabip Odası Prof.Dr.Orhan Süren Konferans Salonu - İzmir) Bildiriler Kitabı, pp:58-73, Ege Üniversitesi Basımevi Bornova-İzmir , 1998.

Tamar M, Tıraş ZB, Kavaklıoğu O, HAncı İH. Çocuk Suçluluğu ve İstismarında Medyanın Rolü. "Adli Psikiyatri" içinde. Ed.İ.Hamit Hancı, Med-Yay 1997 İzmir.

-VERDİĞİ KONFERANSLAR VE KONUŞMACI OLARAK KATILDIĞI ÇALIŞMA GRUPLARI.
.Çocuk YArgılaması. "Nedenlerinden Rehabilitasyonuna Çocuk Suçluluğu" . Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Çocuk Platformu. 27 Nisan 1997, Konak -İZMİR.

..Çocuk YArgılaması. "Nedenlerinden Rehabilitasyonuna Çocuk Suçluluğu" . Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Çocuk Platformu. 28 Nisan 1997, Karşıyaka -İZMİR.

.Çocuk YArgılaması. "Nedenlerinden Rehabilitasyonuna Çocuk Suçluluğu" . Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Çocuk Platformu. 29 Nisan 1997, Bornova -İZMİR.

Pratisyen Hekimlerin Yasal Yetki ve Sorumlulukları. İzmir Tabip Odası, 6 Mayıs 1997 , İZMİR.

. Çocuk İstismarı - Yasal Düzenlemeler "İzmir'de Çocuk İstismarını Önlemek İçin Ne Yapmalı" Paneli. Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi - Dokuz Eylül Rotary Klübü. 15 Ocak 1988 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhittin Erel Anfisi - İZMİR.

-Çocuh Hakları Eğitimi. İzmirdeki Okullar 1996 dan beri..

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
ATEŞLİ SİLAHLAR, PATLAYICILAR VE BALİSTİK KONUSUNDA YASAL DÜZENLEMELER