YAZARLARIMIZ

Yrd. Doç. Yıldız AKBULUT
Yazarın özgeçmişi bulunmamaktadır.
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ OLARAK UMS, ABD VE İNGİLTERE'DEKİ UYGULAMALARIN AMAÇ VE KAPSAM AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
SERMAYE PİYASASININ GELİŞMESİNDE MUHASEBE BİLGİLERİNİN ÖNEMİ