YAZARLARIMIZ

Yard. Doç Dr. Yasemin Işıktaç
1959 Kastamonu doğumlu olup, eğitimimi subay olan babamın görevi dolavısıyla Anadolunun çeşitli şehirlerinde tamamladım. Liseyi İstanbul Şehremini Lisesinde Fen bölümünde bitirdim. I978-1979 yılında girdiğim İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1983 yılında "iyi" derece ile bitirdim. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Sosyoloji ve Siyaset Bilimine olan ilgim dolayısıyla Yüksek Lisansa başladım. Dersleri başan ile tamamladıktan sonra " 1982 Anavasasında Ekonomik ve Sosyal Haklar" konulu tezimle "Master of Art" derecesi aldım. Üstün başan uyğlamasıyla 1984 ders yılında sınavsız olarak İstanbul Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Doktora programına kabul edildim. Aynı fakültenin Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalına 1983 yılında Araştırma Görevlisi olarak atandım. 1990 yılında ''Hukukun Kaynagı Olarak Örf ve Adet Hukuku" başlıklı çalışmamla doktoramı tamamladım 1993 tarihinde Türk Hukukçu Kadınlar Derneğinin açmış oldugu "Boşanma Davalarında Kadın Erkek Arasındaki Eşitsizlikler" başlıklı varışmada ''Boşanma Davalan ve Boşanma Davalarında Ortaya Çıkan Sorunlarda Çözüm Arayışları" isimli çalışmayla "Genç Hulcukçuları Teşvik" ödülü kazandım.. 17-19 .11.1994 tarihlerinde Türk-Alman Hukuk Sempozyumuna katıldım. Alman Kültür Merkezi ve Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi'nin ortaklaşa düzenlediği bu uluslararası sempozyumda "Sosyolojik Açıdan Çocuk Suçluluğıı ve Bir Hukuk Devleti Olan Türkiye'de Devletin Cezalandırma Yetkisini Kullanış Biçimleri" konulu bir teblig sundum..Halen aynı fakültede Yardımcı Doçent olarak çalışmaktayım. 1994 tarihinden beri Kamu Hukuku Doktora programı içinde "Karşılaştırmalı Klasik ve Modern Hukuk Metodolojisi, Yüksek Lisans proğramı içinde de " Çagdaş Gelişme Egilimlerinin Hukukun Kaynaklan Kavramına Etkileri" konulu dersleri vermekteyim. 1996-1997 ,1997-1998 ders yıllarında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde "Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi", "Hukuk Başlangıcı " Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde "Hukuk Başlangıcı" ve "Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi" derslerini de vermekteyim. ..Fakülteye girişteki yabancı dilim İngilizcedir. Daha sonra Almanca ögrendim, merkezi doçentlik dil sınavını Almancadan verdim.30.11. 1998 tarihinde "Hukuk Normunun Mantıksal Analizi ve Uygulanması" başlıklı çalışmamla docentlik sınavını geçtim.
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
SOSYOLOJİK AÇIDAN ÇOCUK SUÇLULUĞU VE BİR HUKUK DEVLETİ OLAN TÜRKİYE'DE DEVLETİN CEZALANDIRMA YETKİSİNİ KULLANIŞ BİÇİMİ