YAZARLARIMIZ

Dr. Tamer AKSOY
1965 Ankara doğumlu. Evli ve iki kız babası. A.Ü.SBF’den Lisans (1986), Hacettepe Üniversitesinden Master (1989), Gazi Üniversitesinden de Doktora (1997) derecesini intisap etti. Master ve doktora çalışmaları sırasında, yurtdışı sınavlarını çoklu kez kazanarak yurtdışında değişik ülkelerde konusu ile ilgili bilimsel inceleme ve araştırmalarda bulundu. Uluslararası staj, seminer, sempozyum ve konferanslara katıldı. Biri otomotiv sanayi (Ortak Pazarla Muhtemel Bir Entegrasyon Işığında Türk Otomotiv Sanayi Yatırımları-OSD 1990), biri bankacılık (Çağdaş Bankacılıktaki Son Eğilimler ve Türkiye Uluslarüstü Bankacılık-SPK 1998) bir diğeri de denetim konusunda (Tüm Yönleriyle Denetim 1290 s.Yetkin yayınevi 2002) yayınlanmış üç kitabı ile çoğunluğu muhasebe, denetim ve finans konularında, yayımlanmış bilimsel makaleleri bulunmaktadır.

1987 yılında müfettiş yrd. olarak başladığı büyük bir Grupta 1997 yılından beri Denetim Grubunun başında bulunmaktadır. Gruba dahil çeşitli şirketlerde de denetleme kurulu üyelikleri bulunmaktadır. SMMM ünvanına haizdir. TÜDESK-Türkiye Denetim Standartları Kurulu Yönetim Krl.Üyeliği, Ankara SMMM Odası Denetim Standartları Komisyonu Başkanlığı, Danışma kurulu Üyelikleri, IIA-ABD Dünya İç Denetçiler Enstitüsü Etik ve Standartlar Kurulu Üyeliği, TİDE Etik komitesi Üyeliği vb. başta olmak üzere çok çeşitli bilimsel ve mesleki kuruluşlarda da görevlidir.

İlgilendiği alanlar: Denetim, iç kontrol, muhasebe, etik, mortgage, bankacılık, kurumsal yönetim

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
MÜZAKERE SÜRECİ IŞIĞINDA AB MUHASEBE HUKUKUNDAKİ DÜZENLEMELER