YAZARLARIMIZ

Tahir BENLİ
1965 yılında Tokat'ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Tokat'ta tamamladıktan sonra 1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Muğla İşletmecilik Yüksekokulunu bitirdi. 1989 yılında, Muğla İşletmecilik Yüksekokulu'nda Araştırma Görevlisi oldu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Sayısal Yöntemler Ana Bilim Dalı'nda Yüksek Lisansını tamamladı. 1999 yılında ise Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı Doktora Programını tamamlayarak "Bilim Doktoru" oldu. 2000 yılında yardımcı doçent olarak Muğla Meslek Yüksekokulu'nda öğretim üyesi olan yazar evlidir.
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ İŞLETMELERDE MESLEK STAJINI YAPAN ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SORUNLARINA İLİŞKİN BİR ALAN ÇALIŞMASI
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMININ ÖNEMİ ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI : MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ