YAZARLARIMIZ

Doç. Dr. Serdar KILIÇKAPLAN

1974 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nden mezun oldu. 1985 Gazi Üniversitesi Ekonometri Bölümünde Doktor ünvanını aldı. 1999’da Doçent oldu. İstatistiğe Giriş I, İndeksler (Teori ve Uygulamalar), Sigorta ve Risk, Ekonomik Göstergeler adlı kitapları bulunmaktadır. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümünde öğretim üyesi olan Kılıçkaplan, Sigortacılık ve İndeksler alanında çalışmaktadır.

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
TOBİT MODELİ KULLANILARAK TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNDE ETKİNLİK DEĞİŞMESİNİN ÖLÇÜLMESİ