YAZARLARIMIZ

Dr. Reyhan LEBA
Yazarın özgeçmişi bulunmamaktadır.
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ULUS-DEVLETİN ÖNEMİ VE SOSYAL DEVLETİN GELECEĞİ
KÜRESELLEŞMENİN ÖTEKİ YÜZÜ: YOKSULLUK