YAZARLARIMIZ

Ramazan BULUT
1951 yılında Kars İlinde Doğdu. Lisans Eğitimini Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme ve Muhasebe bölümü , Master eğitimini Gazi Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstütisü Banka ve Finans Uzmanlığı bölümünde tamamladı. Ulaştırma Bakanlığı'nda proje uzmanlığı, Banka müfettiş Yardımcılığı, Müfettiş, Baş müfettiş Etibank Genel Müdürlüğü görevlerinde on yıl, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı (Özelleştirme) İdaresinde, İdari ve Mali Konulardan .Sorumlu Daire Başkanı dört yıl, BOTAŞ Genel Müdürlüğünde Teftiş Kurulu Başkanı olarak 3 yıl, BOTAŞ Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Müşaviri gibi görevlerde toplam 23 yıl kamu hizmeti gördü. Mesleki Alanda Yayınlanmış üç kitap ve çok sayıda yayımlanmış makale çalışmaları bulunan Ramazan BULUT Evli ve 2 çocuk babasıdır.
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
BANKA MÜDÜRLERİNİN HUKUKÎ DURUMU VE YETKİ AŞIMI HALİNDE SORUMLULUKLARI
VERGİ DÜZENLEMELERİNİN GELİR DAĞILIMI VE ADALET ETKİSİ
BANKACILIK UYGULAMASI YÖNÜNDEN KREDİ AÇMA SÖZLEŞMESİ
SOSYAL PATLAMALARDA TEMEL FAKTÖRLERDEN BİRİ OLAN KONUT MESELESİ