YAZARLARIMIZ

Dr. Nursen Vatansever DEVİREN
Lisans eğitimini, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü'nde tamamladım. Yüksek Lisans eğitimini, Dokuz Eylül Üniversitesi S.B.E. Para-Banka Programı'nda “Yeni Bir Finansman Tekniği Olarak Varlığa Dayalı Menkul Kıymet Uygulaması”, konusunda yaptım. Doktora eğitimini ise İstanbul Üniversitesi S.B.E. İktisat Anabilim Dalı'nda “Yeni Dış Ticaret Teorileri ve Türkiye-AB Ülkeleri Arasındaki Endüstri-içi Ticaretin Analizi” konusunda tamamladım.

993-2001 döneminde Muğla Üniversitesi İ.İ.B.F.'de, 2001-2003 döneminde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Akademik çalışmalarını, Kasım 2003 yılından beri Muğla Üniversitesi İ.İ.B.F.'de öğretim üyesi olarak sürdürmektedir.

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
YENİ DIŞ TİCARET TEORİLERİ