YAZARLARIMIZ

Nergiz Ercil ÇAĞILTAY
ODTÜ matematik bölümünden mezun olduktan sonra (1988) aynı üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde master yaptı (1990). Halen aynı üniversitenin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde doktora çalışmalasını tez aşamasında sürdürmektedir. Türkiye'de çeşitli özel sektör ve devlet kurumlarında on yıldan fazla yazılım mühendisi ve grup yöneticisi olarak çalıştıktan sonra 1997 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi. 1998 yılından beri Indiana Üniversitesi Digital Library Program ( http://www.dlib.indiana.edu/ ) 'da çalışmaktadır. Nergiz Ercil Çağıltay Bengisu ve Bilgehan'ın annesidir.

e-mail: ncagilta@indiana.edu

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
ELEKTRONİK KÜTÜPHANELER: TÜRKİYE İÇİN BAZI ÖNERİLER