YAZARLARIMIZ

Yrd. Doç. Dr. Naci DOĞAN
Yrd.Doç.Dr.Naci DOĞAN
1950 yılında Siirt’te doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini İl Merkez okullarında yaptı ve her dönem Okul İftihar Başarı Listesinde Birincilik sırasında yer aldı. 1968 ‘de başladığı ve sınavla kazandığı TEV bursu ile okuduğu Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Fransız Filolojisi’nden Haziran 1972 ‘de Birincilikle mezun oldu ve Fransız Hükümeti adına Fransız Kültür Ataşeliği’nden ödül aldı.1972-83 arası yıllarda M.E.B.’ na bağlı devlet liselerinde Fransızca Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı görevlerinde bulundu. 1979-80 döneminde kazandığı bir bursla Belçika/Brüksel U.L.B. (Université Libre de Bruxelles) de Filoloji dalında İhtisas ve Araştırmalar yaptı. 1978’de ikinci üniversite olarak öğrenime başladığı Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF. Kamu Yönetimi Bölümünü 1983’de bitirdikten sonra, DEÜ.,Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Uluslararası Hukuk konularında 1989’da Master, 1995’de Doktora çalışmalarını bitirerek Bilim Doktoru ünvanını aldı.1983-99 yılları arası Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünde Fransızca Okutmanı, Kamu Yönetimi Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışan Doğan, DEÜ Hukuk Fakültesi, Adalet Yüksek Okulu, İngilizce İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi Bölümleri’nde “Mesleki Yabancı Dil”, “Diplomatie” ve “Correspondance Diplomatique” derslerini yürüttü. 2000 yılında Muğla Üniversitesi İİBF., Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri AD’nda Yardımcı Doçent ünvanı ile atandı. Halen aynı kurumda olmak üzere Kamu Hukuku ve Özel Hukuk alan derslerini yürütmektedir. Fransızca, İtalyanca, Latince ve Arapça bilen Doğan, evli ve iki çocuk babasıdır.

Adres: Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 48170 Muğla
Tel: (0252) 211 14 21 – (0252) 223 80 02 - 0543 711 58 42 / Fax: 0252 2238004
E-posta : dnaci@mu.edu.tr

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
ULUSAL VE ULUSLARARASI HUKUK ALANLARINA GÖRE SÖZLEŞME KAVRAMI, SÖZLEŞME AKDİ VE KOŞULLARI
2000'Lİ YILLARDA “AB TOPLULUK ÜLKELERİ” NDE MERKEZİ İDARE-MAHALLİ İDARE İLİŞKİLERİ, YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNİN HIZLANDIRILMASI VE BELEDİYE YÖNETİMİ
ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE YANSIMALARI
ON YILLIK DÖNEMDE GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN ETKİLERİ VE SONUÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME