YAZARLARIMIZ

Yrd. Doç. Dr. Murat ERDOĞAN
MEDENİ DURUM : Boşanmış, 1 Kız çocuğu
UYRUK : T.C.
DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 12, Eylül, 1964; Erzurum
EV ADRESİ ve TELEFON NUMARASI : Acıbadem Kadıköy 0542 8336453
E-MAIL ADRESİ : merdogan@yeditepe.edu.tr
muraterdogan2000@yahoo.com

WEB ADRESİ : www.accounting.edu.tr.tc
(www.geocities.com/mueracc)

ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ
ENSTİTÜ BÖLÜM TARİH DİPLOMA/ALINAN ÜNVAN
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Muhasebe - Finansman 2001 Doktora
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Muhasebe - Finansman 1997 Yüksek Lisans
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Eğitim Fakültesi 1997 Öğretmenlik Sertifikası
Kara Harp Okulu
Elektrik - Elektronik 1986 Lisans

AKADEMİK DENEYİM
ENSTİTÜ/ BÖLÜM TARİH ÜNVAN
Yeditepe Üniversitesi
2003- Yrd.Doç.Dr.
Doğuş Üniversitesi
2002-2003 Yrd.Doç.Dr.
Doğuş Üniversitesi
2001-2002 Dr.
Çağ Üniversitesi
2000-2001 Dr.
Azerbaycan Harp Okulu 07/1999-03/2000 Öğretim Görevlisi
Kara Harp Okulu
1998-2000 Öğretim Görevlisi

İDARİ DENEYİM
ENSTİTÜ TARİH ÜNVAN
Çağ Üniversitesi
2000-2001 Yüksek Okul müdürü
Çağ Üniversitesi
2000-2001 Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı

SON İKİ YILDA VERDİĞİ DERSLER
AKADEMİK YIL SÖMESTİR DERS
2003-2004 Bahar COMPUTER BASED ACCOUNTING APPLICATIONS IN TURKISH ACCOUNTING SYSTEM-I (MBA)

“ AUDITING (MBA)

“ COMPUTER BASED ACCOUNTING APPLICATIONS IN TURKISH ACCOUNTING SYSTEM-I

“ COMPUTER BASED ACCOUNTING APPLICATIONS IN TURKISH ACCOUNTING SYSTEM-II

“ FINANCIAL ACCOUNTING-I

“ FINANCIAL ACCOUNTING-II

2003-2004 Güz SEMINAR IN ACCOUNTING (PHD)

“ COMPUTER BASED ACCOUNTING APPLICATIONS-I (MBA)

“ AUDITING (MBA)

“ FINANCIAL ACCOUNTING-I

“ FINANCIAL ACCOUNTING-II

“ COST ACCOUNTING

“ MANAGERIAL ACCOUNTING

“ COMPUTER BASED ACCOUNTING APPLICATIONS-I

“ FİNANSAL MUHASEBE-I

2002-2003 Yaz FİNANCİAL ACCOUNTİNG-I

“ FİNANCİAL ACCOUNTİNG-II

Bahar COMPUTER BASED ACCOUNTING APPLICATIONS-I (MBA)

“ COMPARISION OF TURKISH ACCOUNTING STANDARTS WİTH INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARTS (MBA)

“ AUDITING (MBA)

“ FINANCIAL ACCOUNTING-II

“ COST ACCOUNTING

“ COMPUTER BASED ACCOUNTING APPLICATIONS-I

“ PRINCIPLES OF FINANCIAL ACCOUNTING-II

2002-2003 Güz FİNANCİAL ACCOUNTİNG-I

“ MALİYET MUHASEBESİ

“ GENEL MUHASEBE

“ FİNANCİAL ACCOUNTİNG (MBA)

2001-2002 Güz FİNANCİAL ACCOUNTİNG-I

“ FİNANSAL MUHASEBE-I

“ MÜHENDİSLER İÇİN MUHASEBE

Bahar FİNANCİAL ACCOUNTİNG-II

“ YÖNETİM MUHASEBESİ

“ YATIRIM PROJELERİ VE FİNANSMANI (MBA)

“ FİNANSAL YÖNETİM II

2000-2001 Spring FİNANCİAL ACCOUNTİNG

“ ADVANCED ACCOUNTİNG

“ TURKİSH TAX SYSTEM

 

BİLGİSAYAR BİLGİSİ, TEZLER, DİL, YAYINLAR, HOBİLERİ ve İLGİ ALANLARI, DİĞER ÖNEMLİ BİLGİLER, REFERANSLAR
Bilgisayar Bilgisi
Silahlı kuvvetler ve üniversitelerde verdiği bilgisayar tabanlı eğitim sayesinde tüm MS OFFICE programlarını kullanabilmektedir.
Özellikle access, visual basic, clipper, dbase ve web tasarımında deneyimlidir. Muhasebe derslerinde kendisinin clipper ile yazmış olduğu kişisel web sitesinden de indirilebilen özel bir program (Muhasebe Işlem Programı MİP) kullanmaktadır.


TEZLER
Doktora
İşletmelerde Mali Kaynakların Bağımsız Denetimi

Yüksek Lisans
Türk Eğitim Kurumlarında Muhasebe Eğitimi İle Bilgisayarlı Muhasebe Eğitiminin Değerlendirilmesi Ve Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi Veren Meslek Yüksek Okullarına Yönelik Bir Uygulama Önerisi.

KİTAPLAR
Yayınlanan
Muhasebe
1. Finansal Muhasebe (Yöneticilerin Karar Verme Aracı Olarak), Beta Basın Yayım Dağıtım A.Ş., 2002, İstanbul

2. Dönem Sonu İşlemleri (Yöneticilerin Karar Verme Aracı Olarak), Beta Basın Yayım Dağıtım A.Ş., 2003, İstanbul

3. Bilgisayar Tabanlı Finansal Muhasebe (Yöneticilerin Karar Verme Aracı Olarak), Beta Basın Yayım Dağıtım A.Ş., 2003, İstanbul

4. TMS-13 Stoklar, Kazancı Basın Yayım Dağıtım A.Ş., 2003, İstanbul
1. 2. 3. 4.

 

Yönetim
1. Organizasyon Teorileri ve Mukayesesi, KHO Basımevi, ANKARA, 1999

2. Karar Verme ve Kantitatif Bir Model Olarak Uygulamalı Karar Ağacı, KHO Basımevi, ANKARA, 1999

 

1. 2.

Yayına Hazır
TMS-04 Satışlar ve Diğer Olağan Gelirler, Kazancı Yayınları, 2004, İstanbul

Yayına Hazırlanan
TMS-09 Amortisman Muhasebesi
SERBEST MUHASEBECİLİK STAJA BAŞLAMA ile ARA DÖNEM VE BİTİRME DEĞERLENDİRMESİ SINAVLARINA HAZIRLIK (Ticaret ve Maliye Meslek Liseleri Mezunları için)
SERBEST MUHASEBECİLİK STAJA BAŞLAMA ile ARA DÖNEM VE BİTİRME DEĞERLENDİRMESİ SINAVLARINA HAZIRLIK (2 Yıllık Ön Lisans Mezunları için)
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJA HAZIRLIK ile MESLEKİ YETERLİK SINAVLARINA HAZIRLIK (4 Yıllık Yüksek Okul ve Fakülte Mezunları için)

Makale
Yayınlanan
“Teşkilat, Te’sirlilik ve Yoklama”, Genç Zabit, Issue:2, s.20-22, Bakü, 1999

“Muhasebe, Denetim ve Bağımsız Denetimin Gerekliliği”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Sayı:V, Şubat 2002

 

Yayına Hazır
Müşteri Çekleri
Gelirin Oluşumu ve Maliyeti
Faizlerin Aktifleştirilmesi
İşletmelerde Tahsilat Döngüsü

ARAŞTIRMALAR
Denetim
Muhasebe Standartları
Vergi Sistemi

DİĞER ÇALIŞMALAR (Doktara Seminerleri)
Muhasebe
İç Kontrol Sistemi
İç Kontrol Sisteminin İşletme Yönetimine Etkisi
Muhasebe Standartları
Özel Finans Kurumları
Muhasebe Denetimi
Güncelleştirilmiş Denetim Mevzuatı
Türkiye’de Kredi Kartları Sistemi Ve İşleyişi

Yönetim
Faturanın Delil Niteliği
Teknoparklar (Yeni Teknoloji Merkezleri)
Karar Ağacı Analizi
Türk Rekabet Mevzuatı Hakkında Bir Değerlendirme
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun Getirdiği Yenilikler
Organizasyon Teorileri Ve Mukayesesi

LİSAN
İngilizce

TEZ DANIŞMANLIĞI
Devam Eden
SOYLU, İ. Burak,
“Özel Tüketim Vergisinin İşletme Denetimine Etkisi”, Doğuş Üniversitesi

Bir Önceki İşi
Türk silahlı Kuvvetlerinden 30 Ağustos 2000 tarihinde Binbaşı rütbesi ile emekliye ayrıldı.

HOBİLERİ VE İLGI ALANLARI
Özellikle hukuki konularda ve bilimsel tazda makale ve kitap okumak.
Tiyatro

DİĞER ÖNEMLİ BİLGİLER
Tam disiplinli ve planlı çalışma ile etkinliği arttırmada organizasyon içinde ikna yeteneğine sahiptir
Takım çalışmasına uyumludur.
Karar verme süreci ile liderlik ve otoriter etkinlikte analitik metotları kullanarak yaratıcı düşünce yeteneğine sahiptir.
Çalıştığı organizasyonlara değer katar.
Esnek düşünme ve kısa sürede uyum sağlama yeteneği vardır.

DİĞER WEB SİTELERİM
MUERACC
CAGACCOUNTING
CAGMATHEMATICS
MERDOGAN
FINANSAL MUHASEBE
DÖNEM SONU IŞLEMLERI
BILGISAYAR TABANLI FINANSAL MUHASEBE
TMS-13 STOKLAR
TMS-04 SATIŞLAR VE DİĞER OLAĞAN GELİRLER

WEB’DE Yrd.Doç.Dr.Murat ERDOĞAN
YAYINLAR
... YZB. MURAT ERDOĞAN. 195. AKADEMİK BAŞARININ MESLEK YAŞAMINA ETKİLERİ. ... YZB. MURAT ERDOĞAN. 193. BİLGİ HARBİ VE TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. ...
www.kho.edu.tr/yayinlar/btym/yayinlistesi/bolum01/ - 56k - Önbellek - Benzer sayfalar

YAYINLAR
... 99/040. 1999. ORHAN ÇAKIRER YRD.DOÇ.DR. ÖĞ.KD.BNB. ... TEKNİK BİLİMLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI. 99/044. 01.04.1999. MURAT ERDOĞAN PER.KD.YZB. ...
www.kho.edu.tr/yayinlar/btym/projeler/1999.htm - 101k - Önbellek - Benzer sayfalar

DEKANLIK
... 99, MURAT ERDOĞAN, TÜRK EĞİTİM KURUMLARINDA MUHASEBE EĞİTİMİ İLE BİLGİSAYARLI MUHASEBE EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİLGİSAYARLI ...
www.kho.edu.tr/akademik/akadcalis/index1.htm - 87k - Önbellek - Benzer sayfalar

KitapNet.Com Sosyal Kitapsaray Internet Şubesi. Kitap Görmek, ...
... Serinin son olmaması gereken kitabı. Böylesine akıcı bir uslup, sürükleyici ve bilgilendirici ko... Finansal Muhasebe Murat Erdoğan,. Yapılan yorum: 2. ...
www.kitap-net.com/okurkose.asp?sayfa=4 - 52k - Önbellek - Benzer sayfalar

[DOC] 330
Dosya Biçimi: Microsoft Word 97 - HTML sürümü
... ERD Yöneticilerin karar verme aracı olarak Türkiye Muhasebe Standartları ve Tek düzen. 2002 muhasebe sistemi ile uyumlu finansal muhasebe/ Murat Erdoğan. ...
www.tbb.org.tr/turkce/kutuphane/yeni%20yayinlar/ Haziran%202003.doc - Benzer sayfalar

Örgüt Yönetimi, Kalite, Pazarlama,Verimlilik...
... Doç.Dr. Özcan Kılıç Kalite Fonksiyon Göçerimi Metodu ve Hizmet ... Muhasebe, Denetim ve Bağımsız Denetimin Gerekliliği Murat ERDOĞAN Standards Of ...
www.ceterisparibus.net/isletme/yonetim.htm - 41k - Önbellek - Benzer sayfalar

TURKİYE EKONOMİSİ ARŞİVİ
... Murat Erdoğan(2002), “Muhasebe, Denetim ve Bağımsız Denetimin Gerekliliği”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Sayı:5, Ocak 2002. ...
www.econturk.org/Turkiye-2002.html - 51k - Önbellek - Benzer sayfalar

Galeri Kültür
... FİNANSAL MUHASEBE, NEJAT TENKER, GAZİ BÜRO, FİNANSAL MUHASEBE, MURAT ERDOĞAN, BETA, FİNANSAL MUHASEBE, KİSHALI/ERDEN/IŞIKLILAR, TÜRKMEN, ...
www.galerikultur.com/galeri.php?komut=muhasebe - 23k - Önbellek - Benzer sayfalar

DERGİNİN YAYINLANMIŞ SAYILARI
... 1923-2002). 17-50. Murat ERDOĞAN. Muhasebe, Denetim ve Bağımsız Denetimin Gerekliliği. 51-63. Erol EREN, Hülya GÜNDÜZ. İş Çevresinin ...
www1.dogus.edu.tr/dogustru/journal/icindekiler_5.htm - 14k - Önbellek - Benzer sayfalar
[ www1.dogus.edu.tr alanından daha fazla sonuç göster ]

KitapNet.Com Sosyal Kitapsaray Internet Şubesi. Kitap Görmek, ...
... İndirimli 20.000.000 TL. Finansal Muhasebe (Yorumlu) Murat Erdoğan; BETA BASIM YAYIM / Eğitim Dizisi, * Muhasebe ile ilgili temel ...
www.kitap-net.com/arabul2.asp?diziId=127&sayfa=6 - 44k - Önbellek - Benzer sayfalar

AKADEMİK PERSONEL BİLGİ SAYFASI (ACADEMIC PERSONNEL INFORMATION PAGE OF MY ADVISOR)
... Doktora Tezi. Murat Erdoğan (İşletmelerde Mali Yabancı Kaynakların Bağımsız Denetimi Trabzon-2001)-Doktora Tezi. Engin Dinç ...
enformatik.ktu.edu.tr/eakademik/667/yayinlar.html - 15k - Önbellek - Benzer sayfalar

Mali Portal-Sizin Sayfalarınız
... bilgiler bulunmaktadır. Başlık, Ass.Prof.Dr.Murat ERDOĞAN. URL,
http://www.geocities.com/mueracc/. E-Mail, -. Açıklama, Görünümden ...
www.vergimerkezi.com/siteler/siteler2.htm - 10k - Ek Sonuç - Önbellek - Benzer sayfalar.

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
MÜŞTERİ ÇEKLERİ (COSTEMER CHECKS)