YAZARLARIMIZ

Yrd. Doç.Dr. Meriç S. ERTEKİN
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora yapmıştır. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. İlgi alanları: Çokuluslu şirketler, doğrudan dış yatırımlar, ekonomik büyüme ve küreselleşme. .

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
YENİLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ
TÜRKİYE’DE 1990 SONRASI YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN SİGORTA SEKTÖRÜNÜN FON YARATMA FONKSİYONU ÜZERİNE ETKİLERİ