YAZARLARIMIZ

Araş.Gör. Mehmet Emre GÜLER
16-Aralık–1980 tarihinde Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra 1998 yılında kazandığı Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünden 2002 yılında başarıyla mezun oldu. Aynı yıl, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaya başladı. Yüksek Lisansı eğitimini, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Endüstriyel İşletmecilik programında birincilikle tamamladı. Doktora eğitimi için halen Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Doktora programına devam etmektedir.
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
KRİTİK ZİNCİR METODU: AĞ DİYAGRAMINA DAYALI DİĞER YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI