YAZARLARIMIZ

Mehmet AVCI
Yazarın özgeçmişi bulunmamaktadır.
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
ÖRGÜTLERDE BİLGİNİN ÖNEMİ VE BİLGİ YÖNETİMİ SÜRECİ
TÜRKİYE'DE BİRLİKLERİN KARAR ALMA SÜRECİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
TÜRKİYE'DE BİRLİKLERİN KARAR ALMA SÜRECİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME