YAZARLARIMIZ

İsmet AKSÖYEK
1960 yılında Kahramanmaraş'ta doğdum. 1984 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Hakültesi Bankacılık Biriminden mezun oldum. Dört yıl özel Bankacılık sektöründe çalıştıktan sonra Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Araştırma görevlisi kadrosuna atandım.

1987 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüFinansman Bilim Dalında yüksek lisansımı, 1994 yılında aynı enstitünün muhasebe- finansman Bilim Dalında "Halka Açılan İşletmelerde Firma Değerinin Belirlenmesine Yönelik Yaklaşımların Mukayeseli Olarak İncelenmesi" isimli tezimle Doktora eğitimimi tamamladım. 1996 yılından itibaren Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Yardımcı Doçent kadrosunda öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım.

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
YENİ BİR YATIRIM ALTERNATİFİ OLARAK HİSSE SENEDİ OPSİYONLARI VE HİSSE SENEDİ YATIRIMLARI İLE RİSK , GETİRİ VE GELECEKLE İLGİLİ BEKLENTİLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI