YAZARLARIMIZ

İbrahim ARAP
Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümünde, yüksek lisans eğitimini Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim dalında tamamladı. Yüksek Lisan tezi “Temsili Demokrasi, Temsil Krizi ve ‘Governance’”dır.
Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. Kamu Yönetimi Anabilim dalında doktora tez çalışmasını sürdürmektedir. Ayrıca, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri Anabilim dalında araştırma görevlisidir. İngilizce bilmektedir.

Akademik ilgi alanları: Demokrasi, Devlet, Bürokrasi, Güvenlik, Liderlik.

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
14.10.2005 TARİHLİ KAMU PERSONEL KANUNU TASARISI TASLAĞI ÜZERİNE İNCELEME VE DEĞERLENDİRMELER