YAZARLARIMIZ

Hulusi METİN
6 Ocak 1954 doğumlu.
İstanbul Tevfik Kut İlkokulu,
Gedikpaşa Ortaokulu,
Pertevniyal Lisesi ve
İ.Ü.Hukuk fakültesi (1972 - 1976) mezunu.
1979 yılından beri İstanbul Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.


Basılmış eserleri:
--------------------------------------------------------------------------------

BİR SOLUK HUKUK, (Hukuksal şiirler) 1995
2. SAYFA, (Denemeler) 1996
ANYA, (bilinen kitap türlerinin dışında) 1997
60'dan fazla makale (çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanmış)

Elektronik Ortamda hazırlanmış çalışmaları:
--------------------------------------------------------------------------------

ADEM'İN GÖZÜYLE YARGI YOLLARI
(Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarına dayanan öyküleştirilmiş gerçekler)

EŞİK
(Bir Avukatın Gizli Defterinden)

AYNACI
(İçinde - E- Harfi Olmayan İronik Bir Çalışma)

YURTTAŞ YASAMA YARGI
(Y ile Başlayan Kelimelerden Meydana Gelmiş Bir Çalışma)

ASTARCI
(A ile Başlayan Kelimelerden Meydana Getirilmiş Bir Çalışma)

BİR AŞK CİNAYETİ ÖYKÜSÜ

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
REKABET KANUNUNUN 4. MADDESİ VE FRANCHİSE ANLAŞMASI
REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI’NIN FRANCHİSE ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER