YAZARLARIMIZ

Yrd.Doç.Dr. Hicran SEREL
1962 yılında BOLU/Seben’de doğdu.1984 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi.
1993 yılında Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden iktisat doktoru ünvanını alarak 1996 yılında Balıkesir Üniversitesi Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atanmıştır.
Halen Balıkesir Üniversitesi Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde Öğretim Üyesi görevini yürütmekte olup, lisans ve lisans üstü düzeyde İktisada Giriş ,İktisadi Kalkınma ,İktisadi Büyüme ve Uluslar arası İktisat dersleri vermektedir.
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
“İNSANİ KALKINMA GÖSTERGELERİ AÇISINDAN” AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE
TARIMSAL GÖSTERGELER AÇISINDAN AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE