YAZARLARIMIZ

Yrd. Doç. Dr. Gökhan ÖZER

06.12.1961 tarihinde, K.Maraş ili Elbistan ilçesinde doğan Yrd. Doç. Dr. Gökhan Özer , ilk, orta ve lise tahsilini Ankara'da çeşitli orta dereceli okullarda tamamladı. 1984 yılında G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi işletme bölümünden mezuniyetini takiben, 1988'de G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Finansman Yüksek Lisans Programını, “Muhasebe Karları ve Hisse Senedi Verimleri Arasındaki İlişkiler Üzerinde Etki Yapan Faktörler: İMKB'de Deneysel Bir Çalışma” isimli tezi ile tamamladı.

Lisans eğitiminden sonra, yüksek lisans çalışmalarının yanı sıra, 1984-1987 yılları arasında özel sektörde Muhasebe Müdürlüğü ve Finans Danışmanı olarak çalıştı. 1987-1994 arasında AİBÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe Finansman ABD'da Araştırma Görevlisi, 1994-1996 yılları arasında aynı ABD'da Öğretim Görevliliği görevlerini sürdürdü.

09.08.1996 tarihinden itibaren bu yana da GYTE İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe Finansman ABD'da Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta olan Yrd. Doç. Dr. Gökhan Özer 'in SPK yayınları arasında çıkmış bir kitabı , çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olan Gökhan Özer İngilizce bilmektedir. .

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
SATINALMA ve FİNANSAL KİRALAMA KARARLARININ ANALİZİ: BİR VAKA ÇALIŞMASI
BUGÜNÜN ve GELECEĞİN MALİYETLERİNİ YÖNETEREK REKABETÇİ KALMANIN YOLLARI
HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA UZUN SÜRELİ GETİRİ ZITLIKLARI: Aşırı Tepki Verme (Kazandıran-Kaybettiren) Hipotezi ve Bir Değerlendirme
YATIRIMCILARIN HİSSE SENEDİ FİYATLARINI DEĞERLENDİRMELERİ SÜRECİNDE ENFLASYONA AYARLANMIŞ FİNANSAL TABLOLAR TARİHİ MALİYETLİ FİNANSAL TABLOLARDAN DAHA YARARLI BİR BİLGİ SAĞLIYOR MU?: AMERİKA VE İNGİLTERE DENEYİMİ