YAZARLARIMIZ

Öğr.Gör.Dr.Feride H. BAŞTÜRK
Doğum Tarihi: 15/ 01/ 1971
Doğum Yeri : Kırşehir
Çalışma Durumu: Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, İşletme Bölümü
Ünvanı: Öğretim Görevlisi Doktor

EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora 26 / 07/ 2002, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Finansman Bölümü
Doktora Tezi: F /K Oranı ve Firma Büyüklüğü Anomalilerinin Bir Arada Ele Alınarak Portföy Oluşturulması ve Bir Uygulama Örneği
Yükseklisans 13 / 04/ 1995, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Finansman Bölümü
Yükseklisans Tezi: Nakit Bütçesi Hazırlanması Sırasında İşletme Yöneticilerinin Sorumlulukları ve Örnek Uygulama
Lisans: 1992, Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
Yabancı Dil : İngilizce
YAYINLAR
HAKEMLİ DERGİLER
“Dupont Kontrol Sisteminin (DKS) Sigorta Şirketlerinin Performans Ölçümüne Uyarlanması” İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Temmuz 2004, Özel Ek Sayı, ss.100-114.
Doç. Dr.Serdar Kılıçkaplan, “Türkiye’de Hayat-Dışı Alanda Faaliyet Gösteren Sigorta Şirketlerinin Veri Zarflama Analizi (VZA) İle Etkinliğinin Ölçülmesi”, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.
KİTAP
F/K Oranı ve Firma Büyüklüğü Anomalilerinin Bir Arada Ele Alınarak Portföy Oluşturulması ve Bir Uygulama Örneği, Anadolu Üniversitesi Yayınları; No:1564, Açıköğretim Fakültesi Yayınları; No:822, 2004.
ULUSLARARASI SEMPOZYUM
Doç. Dr. Serdar Kılıçkaplan ve Dr. Murat Atan, “Avrupa Birliği’nin Genişleme Sürecinde Türkiye Sigortacılık Sektöründe Hayat Dışı Şirketlerin Verimliliklerinin Değerlendirilmesi”, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü & Yüksekokulu tarafından düzenlenen, Geleneksel Finans Sempozyumu 2004, “Uluslararası Piyasalarda Finansal Entegrasyon”, 27-28 Mayıs 2004, İstanbul.
ULUSAL SEMPOZYUM
Doç. Dr. Serdar Kılıçkaplan, “Tobit Modeli Kullanılarak Türk Sigorta Sektöründe Etkinlik Değişmesinin Ölçülmesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı tarafından düzenlenen VIII.Ulusal Finans Sempozyumu “Finans Biliminin Yeni Vizyonu”, 26-28 Ekim 2004, İstanbul.

BULUNDUĞU KONUMLAR
1995 Öğretim Görevlisi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Sakarya İli Akademik Danışmanlık Bürosu
1999 Öğretim Görevlisi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Ankara İli Akademik Danışmanlık Bürosu
2003 Ankara İl Koordinatörü, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
2003 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Cebeci/Ankara AÖF Bürosu Yönetici Yardımcılığı (Halen devam etmektedir)
e-mail : fhayirsever@anadolu.edu.tr

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
TOBİT MODELİ KULLANILARAK TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNDE ETKİNLİK DEĞİŞMESİNİN ÖLÇÜLMESİ
TÜRKİYE’DE 1990 SONRASI YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN SİGORTA SEKTÖRÜNÜN FON YARATMA FONKSİYONU ÜZERİNE ETKİLERİ