YAZARLARIMIZ

Doç. Dr. F. Rifat ORTAÇ
24,5,1960 yılında Sivas'da doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi Konya' da tamamladım. 1984 yılında Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye bölümünden mezun oldum. "Vergi Mahremiyeti ve Yasaklar" konulu tezimle yüksek lisans çalışmasını tamamladım. 1991 yılında "Vergi Hukukundan Sorunluluk Müessesesi ve Değerlendirilmesi" Konulu tez çalışmamla Doktor ünvanını aldım.

Halen Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım.

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
1999 YILI BÜTÇE TASARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ