YAZARLARIMIZ

Dr. Esin SAYIN
1993 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliğinden Lisans derecesini aldı. 1999 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümünde Yüksek Lisans Derecesini aldı. 2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümünden doktora derecesini aldı. Halen Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde görevine devam etmektedir.
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİNİN İNŞAAT SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI
YENİDEN YAPILANMADA KULLANABİLECEKLERİ SÜREÇ MODELLEME YÖNTEMLERİ