YAZARLARIMIZ

Yrd.Doç.Dr. Emin UZUN
Doğum Tarihi
1948

Öğrenim Durumu

Lisans
A.İ.T.İ.A Maliye Ekonomi Bölümü 1972-73

Yüksek Lisans
A.İ.T.İ.A. İşletme Yönetimi Enstitüsü 1977-79

Doktora
Kur Ve Seminerler A.İ.T.İ.A. Sosyal Bilimler Enstitüsü 1980-82

Doktora Tezi
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1984

Tez Konusu
Türkiyede Faiz Oranlarının Sermaye Piyasasına Gelişiminin Etkisi 1984

İş Hayatı
Ankara Sağlık Müdürlüğü 1970-1973
Ankara Rehabilitasyon Merkezi Mdr.Yrd. 1973-1975
A.İ.T.İ.A Muğla İşletmecilik Yüksek Okulu Sekreteri 1975-1980
Asistan, A.İ.T.İ.A Muğla İşletmecilik Yüksek Okulu 1980-1982
Araştırma Görevlisi ,Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Muğla İşletmecilik Yüksek Okulu 1984-1987
Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr Dokuz Eylül Üniversitesi Muğla İşletmecilik Yüksek Okulu 1987
Yrd. Doç.Dr. Muğla Üniversitesi İ.İ.B.F. 1992

İdari görevler
A.İ.T.İ.A Muğla İşletmecilik Yüksekokulu Sekreteri (1975-80),
Dokuz Eylül Üniversitesi Muğla İşletmecilik Yüksekokulu Müdür Yardımcısı (1988-1992)
Muğla Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü (1992-1995)
Muğla Üniversitesi İ.İ.B.F Dekan Yardımcılığı (1995-1998)
Mugla üniversitesi vakfı yönetim kurulu üyeliği (1992- 1996)
Muğla üniversitesi vakfı genel sekreterliği (1992-1996)

Yurt Dışı Görevlendirme
Virginia Polytechnic Institute And University /U.S.A. ( Mart 1986 1 yıl süre ile )

BİLİMSEL FAALİYETLER
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
“Menkul Kıymet Analizleri Portföy Yönetimi Bankacılık Sisteminde Bir Uygulama” (Figen İnal , 2001 )
“Ticaret Borsaları, Muğla Da Ticaret Borsası (Tan Boyacı 1999)
“Kit’lerde Finansman Açığı Sorun” (Güney Ege Linyitleri Örneği , Erken Poyraz,1993)

Ders Notu ve Kitaplar
İşletme Finansı Muğla 1989-90
Sermaye Piyasası Analizi 1992
Sermaye Piyasası , Menkul Kıymet Analizi ,Borsa Muğla 2000
Bu Güne Kadar verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Ders
Fizibilite Etüdü(Yapılabilirlik Analizi)
Sermaye Piyasası Analizi
Mali tablolar Analizi
İşletme Bilimine Giriş
İşletme Finansmanı
Finansal Yönetim
İşletme Yönetimi
İşletme Politikası

Diğer Yayınlar ve Çalışma
Türkiye’de Enflasyonun Faiz Oranı ve Tasarruflar Üzerindeki Etkisi,
İşveren Dergisi, 1985,
Türkiye’de Parasal ve Ekonomik Göstergelerin Sermaye Piyasasında Hisse Senedi Yatırımları Üzerindeki Göreli Etkilerinin İstatistik ,
Ekonometrik Analizi, Çözüm Dergisi, Eylül-1985 ,
“Global Kriz Türkiye Ve İmkb ve Etkileri” (Bolu Abant İzzet Baysal üniversitesi S.B.E. Dergisi )(Yayınlanma kararı verildi)
“İşletme Başarısında Finanssal Planlama ve Yeniliklerin Rolü ” (Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi) (Yayınlanma kararı verildi)
Mekul Kıymetler Borsası (Konferans) Özel İdare Kültür Merkezi Muğla 12 Nisan 1994,
“An Outline Of American Economics kitabından Stock, Commodities and The Markets” konulu tercüme 2000,
Yüksek Öğretim Gençliğinin Yüksek Öğretimden Beklentileri (Panelist ) Belediye Konferans Salonu Muğla 1994
Eğitim Sistemi ve Özelleştirme (Panel Yöneticiliği ) Özel İdare Kültür Merkezi) Muğla 1995,
İş ve İşçi Bulma Kurumunca Düzenlenen Yaşlılık Sigortası ve Sosyal Güvenlik (Panel Yöneticiliği 1989),
İş Güvenliği ve Çalışma Koşulları Konusunda Yasal Düzenleme ve Uygulamalar (Panel Yönetmeliği-SEKA Dalaman-1990) ,
Holding Şirketler İncelemesi (1992),
Adi Şirketler İncelmesi (1992),
Eğitim Sistemimiz ve Sorunları (Muğla Üniv.İ.İ.B.F Seminer 1994) ,
Türk Eğitim Sisteminin Genel Karakteristiği ( Konferans) İ.İ.B.F Muğla 1992,
Turizm Sektöründe Finans Marmaris TÜRBAN Örneği Yüksek Lisans Öğreniminde Bir Araştırma-Muğla 1979,
Türk Finansal Piyasalar İçerisinde Sermaye Piyasasının İncelenmesi, 1982,
15.Milli eğitim şurası il komisyon çalışmaları “ eğitimin finansman” (komisyon başkanı muğla 1995),
15.Milli eğitim şurası bölge komisyon çalışmaları ( komisyon başkan yardımcısı izmir 16 –21 ağustos 1995 ),
Mukavva Sanayi Olmuk AŞ. Faaliyet Raporları Analizi-1981-Ankara,
Kamu Açıklarının Bir Nedeni Olan Kamu Mülkiyetinde Bulunan Varlıkların Verimli Hale Dönüştürülmesi 1999, Muğla Vilayeti Çapında bir Araştırma,
Bir Anonim Şirket İncelemesi BEKO Tic.AŞ. 1992,
Orman Bölge Müdürlüğü İşletme Müdürü , Müdür Yard. Ve İşletme Şeflerine Yönelik “Finansman” Konusunda 4 Günlük Seminer (Muğla 24-27 Mayıs 2000)
Kobilerin Finansal Sorunları Ve Çözüm Önerileri (Konferans) İ.İ.B.F. Muğla 5 Mart 2002
Türkiye’de Menkul Kıymetler Borsası 2000-2001 İ.İ.B.F. (Araştırma)
Bir Çağdaş Finans Tekniği “Factoring” 2001-20002 İ.İ.B.F. (Araştırma )
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 2002 İ.İ.B.F. (Konferans )
Bilanço ve Gelir Tablosu (İnceleme) İ.İ.B.F. 2002-2003
Portföy Analizi (Çalışma ) İ.İ.B.F. 2003

Ekonomik Hayattaki faaliyetler
Altın Menkul Değerler A.Ş. Akyenbal Borsa Subesi Muğla 1980 (Danışmanlık)
Çardak Döviz Bürosu ( Danışmanlık) 2000-....
Anmasan A.Ş. Mermer San. (Danışmanlık) Muğla

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
YABANCI TURİSTLERİN MARMARİS’İ TERCİHİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI
İŞLETME POLİTİKASI KAPSAMINDA BİR ÖRNEK OLAY: “PROBLEMLERİN ÇÖZÜMLENMESİ ÇOĞUNLUKLA YENİ PROBLEMLERE YOL AÇAR”