YAZARLARIMIZ

Deniz ÖZYAKIŞIR
1983 yılında Kars'ta doğdum. İlk öğrenimi Kars’ta, Orta öğrenimimi ise İstanbul’da tamamladım. 2000 yılında başladığım Yüksek öğrenim hayatıma 19 Mayıs Üniversitesi Ü.İ.İ.B.F’de başladım. 2004 yılında da "Küreselleşme" adlı Lisans tezimle 19 Mayıs Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldum. Aynı yılda Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalında İktisat Yüksek Lisans Programına başladım. Söz konusu Enstitüde şuanda tez aşamasındayım ve tez çalışmasıyla ilgilenmekteyim.

Mezun olduğum Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde "Değişim" adlı dergide editörlük yapmakla birlikte bu dergide çeşitli makalelerim yayınlanmıştır. Çeşitli gazete, popüler dergi, hakemli dergi ve web sayfalarında yayınlanmış güncel ve bilimsel makalelerim bulunmaktadır.

Öte yandan hakemli dergilere gönderilmiş ve kabul bekleyen bilimsel makalelerim mevcuttur.Genel olarak ilgilendiğim konular; küreselleşme, uluslar arası ekonomik gelişmeler, İktisadi Düşünceler Tarihi, Dünya Ekonomisi, Küresel Ekonomik Krizler ve Post-Otistik İktisat Hareketi . Ayrıca Yabancı dilim İngilizce olup bu konuda da çeşitli makale çevirileriyle uğraşmaktayım.

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 1980 SONRASI YAŞANAN YAPISAL DÖNÜŞÜMLERİN GSMH, DIŞ TİCARET VE DIŞ BORÇLAR BAĞLAMINDA TEORİK BİR DEĞERLENDİRMESİ