YAZARLARIMIZ

Dr.Cem Mehmet BAYDUR
1969 Yılında Muğla'da doğdu. 1993 yılında Muğla Ün. İ.İ.B.F. mezun oldu. 1994-1996 yıllarında İstanbul Ün. Sos. Bil. Ens.'de yüksek lisans yaptı. 2001 yılında İstanbul Ün. Sos. Bil. Ens.'de doktorasını tamamladı Halen Muğla Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
HOMO ECONOMİCUSA SAHİP ÇIKMAK