YAZARLARIMIZ

Araş.Gör. Çağrı KÖROĞLU
20.10.1982 tarihinde Muğla'da doğdum. İlköğrenimimi Marmaris Atatürk İlköğretim Okulunda, ortaokulu Marmaris Kenan Evren İlköğretim Ortaokulunda, Liseyi Marmaris Sabancı Süper Lisesinde okudum. Muğla Üniversitesi İşletme Mezunuyum şu anda aynı üniversite işletme Anabilim Dalında Yükseklisans ve araştırma görevliliği yağmaktayım.
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
OTEL İŞLETMELERİNDE YİYECEK-İÇECEK MALİYET KONTROLÜ ve BASİT MALİYET KONTROL YÖNTEMİNE İLİŞKİN BİR UYGULAMA
İŞLETMELERDEKİ İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİ VE DIŞ DENETİMDEKİ ÖNEMİ
ÇAĞDAŞ FİNANS TEKNİKLERİNDEN BARTER TEKNİĞİ VE TURİZM SEKTÖRÜNDE UYGULAMASI
TMS-7'YE GÖRE NAKİT AKIŞ TABLOSU
ENFLASYONUN MALİ TABLOLAR ÜZERİNE ETKİSİ VE ENFLASYON DÜZELTMESİNİN İŞLETMELERE UYGULANMASI