YAZARLARIMIZ

Cafer ERGEN
İdare Hakimi Afyon İdare Mahkemesi

1966 yılında Samsun İli Terme İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Terme ilçesinde tamamladı. Yükseköğrenime Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde başlayıp son iki yılını İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümünde başladığı Yüksek lisans öğrenimi henüz bitmedi.1990 yılında İdari Yargı Hakim Adaylığına başladı. 1992 yılında Danıştay Tetkik Hakimliği görevine atandı. Bu sırada askerlik görevini kısa dönem olarak ifa etti. Daha sonra sırasıyla Samsun İdare Mahkemesi, Trabzon İdare Mahkemesi, Samsun İdare Mahkemesi, Kayseri İdare Mahkemelerinde görev yaptı. Halen Afyonkarahisar İdare Mahkemesinde Hakim olarak görevine devam eden yazar, evli ve üç çocuk babasıdır.
İlk önceleri meslektaşlarının hukuki eserlerine katkıda bulunan yazarın 2004 yılında ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ isimli ilk kitabı yayınlandı. 2005 yılında ise yazarın Av. Veli Böke ile birilikte hazırladığı KAÇAK YAPI isimli eseri yayınlandı.

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Kitabı Hakkında Bilgi
(Cafer ERGEN, Arazi ve Arsa Düzenlemeleri, Seçkin Yayınevi, 2004, Ankara)
Bu kitapta, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesine göre yapılan imar uygulaması ile 3290/2981 sayılı Yasanın 10/c maddesi ve Ek-Madde 1 uyarınca yapılan imar uygulamaları ile ilgili olarak konunun hukuki yönleri, düzenleme ortaklık payı hesabı, kamu ortaklık payı hesabı, aynı yerden parsel tahsisi, parsellerin oluşumu ve yerleştirmesi, yargılama usulü, iptal ve yürütmenin durdurulması davası iptal ve yürütmenin durdurulması kararlarının infazında yaşanan sorunlar ve çözüm yolları içtihatlarla açıklanmıştır.

Kaçak Yapı Kitabı Hakkında Bilgi
(Cafer ERGEN, Veli BÖKE, Kaçak Yapı, Seçkin Yayınevi, 2005, Ankara)
3194 sayılı İmar Kanunu başta olmak üzere, imar mevzuatı açısından usulüne uygun olarak bir yapının nasıl yapılacağı ve ruhsatlı yapının da hangi durumlarda kaçak yapı haline dönüşeceği, hangi tür yapıların kaçak yapı olduğu, bu konuda belediye ve valiliklerin yetkilerinin nereye kadar olduğu, buna karşın mülk sahiplerinin mülkiyet haklarını hangi sınırlamalarla kullanabileceği, kaçak yapılar ile ilgili olarak ne tür yaptırımların olduğu, bir yapının temelinden başlayıp bitirilinceye kadar her aşamada çıkabilecek hukuki ihtilaflar ve çözüm yolları ayrıntılarıyla beraber ayrıca içtihatlarla desteklenerek incelenmiştir.
 

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİ UYGULAMALARININ YASAL DAYANAKLARI YÖNÜNDEN İNCELENMESİ