YAZARLARIMIZ

Yrd.Doç.Dr. Celal Hakan KAĞNICIOĞLU
1966 yılında Eskişehir'de doğdum. 1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldum. 1991 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler A.B.Dalında 'Ana Üretim Planlamasına Doğrusal Programlama Yaklaşımı' adlı tezimle Yüksek Lisans derecemi aldım. Yüksek Lisans öğrenimime devam ederken 1990 yılında aynı Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladım. 1992- 1995 yılları arasında Amerika'da Nova Southeastern University'de Kalite Yönetimi üzerine ikinci Yüksek Lisansımı tamamladım. 1998 yılında Sayısal Yöntemler A.B.Dalı Doktora Programından 'Üretim Öncesi Kalite Kontrolunda Taguchi Yöntemi ve Kükürtdioksit Giderici Sitrat Yöntemine Uygulanması' adlı doktora tezim ile mezun oldum. Aynı sene Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Yüksekokuluna Yardımcı Doçent olarak atandım. Halen, aynı Yüksekokulda Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Evli ve iki çoçuk babasıyım.
Temel çalışma alanlarım, nicel yöntemler, kalite yönetimi ve geliştirme teknikleri, yönetim bilgi sistemi ve üretim yönetimidir.
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
ANA ÜRETİM PLANLAMASINDA KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİN ULLANILMASI VE STOKSUZ ÜRETİM YAPILAN BİR İŞLETMEDE UYGULAMA