YAZARLARIMIZ

Aysun DANIŞMAN
Yazarın özgeçmişi bulunmamaktadır.
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
TÜRKİYE'DE BİRLİKLERİN KARAR ALMA SÜRECİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

TÜRKİYE'DE BİRLİKLERİN KARAR ALMA SÜRECİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME