YAZARLARIMIZ

Ayşe YILDIZ ÖZSALMANLI
Yazarın özgeçmişi bulunmamaktadır.
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
14.10.2005 TARİHLİ KAMU PERSONEL KANUNU TASARISI TASLAĞI ÜZERİNE İNCELEME VE DEĞERLENDİRMELER