YAZARLARIMIZ

Arş.Gör. Ahmet ÖZEN
1976 tarihinde İzmit'te doğmuştur. İlk orta ve lise eğitimini İzmit Özel Seymen Lisesi'nde, yüksek öğrenimini ise 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümü'nde tamamlamıştır. 2001 yılında DEÜ İİBF Maliye Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlayan Ahmet ÖZEN, 2002 yılında "Türkiye'de Transfer Harcamalarının Bütçe Açıkları Üzerindeki Etkisi" konulu tezi ile yüksek lisansını tamamlamıştır. Halen Maliye Bölümü Doktora programına devam etmektedir.
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NDE BORÇLANMA POLİTİKALARI VE SONUÇLARI